شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KOSPI 200

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.55%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی