شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KOSPI 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,756 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.46 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 317.54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 346.54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.44%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی