شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KLP Obligasjon Global I

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.026 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.026 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.41%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی