iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KLP AksjeGlobal LavBeta I

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.551 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54.551 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 117.551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 173.551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.75%