iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KLCI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 69.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.25%