iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KES/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0097
  • بالاترین قیمت روز:0.0099
  • پایین ترین قیمت روز:0.0097
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0098
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.0097
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک KES/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک KES/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0097 ریال17:12:17
0.0098 ریال17:08:22
0.0097 ریال17:07:48
0.0098 ریال17:01:45
0.0097 ریال17:01:29
0.0097 ریال17:01:12
0.0098 ریال16:57:24
0.0097 ریال16:56:48
0.0098 ریال16:50:36
0.0098 ریال16:50:31
0.0097 ریال16:49:44
0.0098 ریال16:43:20
0.0097 ریال16:42:39
0.0098 ریال16:36:24
0.0097 ریال16:35:50
0.0097 ریال16:35:40
0.0098 ریال16:29:22
0.0097 ریال16:28:44
0.0098 ریال16:22:33
0.0097 ریال16:21:49
0.0098 ریال16:15:29
0.0098 ریال16:15:29
0.0097 ریال16:14:37
0.0098 ریال16:08:21
0.0097 ریال16:07:36
0.0098 ریال16:02:39
0.0097 ریال16:01:32
0.0097 ریال16:01:30
0.0099 ریال15:57:21
0.0097 ریال13:02:19
0.0098 ریال13:01:36
0.0098 ریال13:01:22
0.0097 ریال12:57:11
0.0098 ریال12:56:33
0.0097 ریال12:50:16
0.0097 ریال12:50:13
0.0098 ریال12:49:23
0.0097 ریال12:43:08
0.0098 ریال12:42:30
0.0097 ریال12:36:18
0.0098 ریال12:35:44
0.0098 ریال12:35:43
0.0097 ریال12:29:13
0.0098 ریال12:28:36
0.0097 ریال12:22:18
0.0098 ریال12:21:45
0.0097 ریال12:15:19
0.0097 ریال12:15:16
0.0098 ریال12:14:30
0.0097 ریال12:08:18
0.0098 ریال12:07:46
0.0097 ریال12:02:32
0.0098 ریال12:01:39
0.0098 ریال12:01:35
0.0097 ریال11:57:18
0.0098 ریال11:56:54
0.0097 ریال11:50:18
0.0097 ریال11:50:14
0.0098 ریال11:49:28
0.0097 ریال11:43:12
0.0098 ریال11:42:40
0.0097 ریال11:36:16
0.0098 ریال11:35:42
0.0098 ریال11:35:40
0.0097 ریال11:29:11
0.0098 ریال11:28:36
0.0097 ریال11:22:16
0.0098 ریال11:21:40
0.0097 ریال11:15:16
0.0097 ریال11:15:15
0.0098 ریال11:14:31
0.0097 ریال11:08:11
0.0098 ریال11:07:28
0.0097 ریال11:01:25
0.0098 ریال11:01:00
0.0098 ریال11:00:56
0.0097 ریال10:57:09
0.0098 ریال10:56:34
0.0097 ریال10:50:16
0.0097 ریال10:50:14
0.0098 ریال10:49:26
0.0097 ریال10:43:09
0.0098 ریال10:42:33
0.0097 ریال10:36:11
0.0098 ریال10:35:33
0.0098 ریال10:35:31
0.0097 ریال10:29:08
0.0098 ریال10:28:21
0.0097 ریال10:22:10
0.0098 ریال10:21:28
0.0097 ریال10:15:11
0.0097 ریال10:15:11
0.0098 ریال10:14:30
0.0097 ریال10:08:08
0.0098 ریال10:07:22
0.0097 ریال10:01:20
0.0098 ریال10:00:55
0.0098 ریال10:00:47
0.0097 ریال9:57:07
0.0098 ریال9:56:27
0.0097 ریال9:50:10
0.0097 ریال9:50:09
0.0098 ریال9:49:20
0.0097 ریال9:43:07
0.0098 ریال9:42:20
0.0097 ریال9:36:10
0.0098 ریال9:35:26
0.0098 ریال9:35:25
0.0097 ریال9:29:07
0.0098 ریال9:28:20
0.0097 ریال9:22:07
0.0098 ریال9:21:21
0.0097 ریال9:15:08
0.0097 ریال9:15:08
0.0098 ریال9:14:17
0.0097 ریال9:08:08
0.0098 ریال9:07:19
0.0097 ریال9:01:11
0.0098 ریال9:00:41
0.0098 ریال9:00:40
0.0097 ریال8:57:06
0.0098 ریال8:56:20
0.0097 ریال8:50:09
0.0097 ریال8:50:08
0.0098 ریال8:49:16
0.0097 ریال8:43:05
0.0098 ریال8:42:17
0.0097 ریال8:36:08
0.0098 ریال8:35:22
0.0098 ریال8:35:22
0.0097 ریال8:29:06
0.0098 ریال8:28:16
0.0097 ریال8:22:06
0.0098 ریال8:21:21
0.0097 ریال8:15:05
0.0098 ریال8:14:16
0.0097 ریال8:08:07
0.0098 ریال8:07:16
0.0097 ریال8:01:11
0.0098 ریال8:00:36
0.0098 ریال8:00:36
0.0097 ریال7:57:05
0.0098 ریال7:56:16
0.0097 ریال7:50:07
0.0097 ریال7:50:07
0.0098 ریال7:49:15
0.0097 ریال7:43:04
0.0098 ریال7:42:17
0.0097 ریال7:36:06
0.0098 ریال7:35:28
0.0098 ریال7:35:20
0.0097 ریال7:29:05
0.0098 ریال7:28:18
0.0097 ریال7:22:06
0.0098 ریال7:21:20
0.0097 ریال7:15:08
0.0097 ریال7:15:08
0.0098 ریال7:14:16
0.0097 ریال7:08:05
0.0098 ریال7:07:16
0.0097 ریال7:01:10
0.0098 ریال7:00:35
0.0098 ریال7:00:31
0.0097 ریال6:57:06
0.0098 ریال6:56:18
0.0097 ریال6:50:08
0.0097 ریال6:50:07
0.0098 ریال6:49:16
0.0097 ریال6:43:05
0.0098 ریال6:42:17
0.0097 ریال6:36:06
0.0098 ریال6:35:24
0.0098 ریال6:35:23
0.0097 ریال6:29:05
0.0098 ریال6:28:15
0.0097 ریال6:22:06
0.0098 ریال6:21:20
0.0097 ریال6:15:04
0.0098 ریال6:14:24
0.0097 ریال6:08:19
0.0098 ریال6:07:30
0.0097 ریال6:01:41
0.0098 ریال6:00:58
0.0098 ریال6:00:57
0.0097 ریال5:57:18
0.0098 ریال5:56:30
0.0097 ریال5:50:23
0.0097 ریال5:50:23
0.0098 ریال5:49:26
0.0097 ریال5:43:17
0.0098 ریال5:42:25
0.0097 ریال5:36:20
0.0098 ریال5:35:34
0.0098 ریال5:35:34
0.0097 ریال5:29:16
0.0098 ریال5:28:25
0.0097 ریال5:22:17
0.0098 ریال5:21:35
0.0097 ریال5:15:18
0.0097 ریال5:15:18
0.0098 ریال5:14:24
0.0097 ریال5:08:14
0.0098 ریال5:07:23
0.0097 ریال5:01:27
0.0098 ریال5:00:43
0.0098 ریال5:00:42
0.0097 ریال4:57:12
0.0098 ریال4:56:24
0.0097 ریال4:50:17
0.0097 ریال4:50:16
0.0098 ریال4:49:21
0.0097 ریال4:43:10
0.0098 ریال4:42:18
0.0097 ریال4:36:09
0.0098 ریال4:35:20
0.0098 ریال4:35:19
0.0097 ریال4:29:08
0.0098 ریال4:28:16
0.0097 ریال4:22:07
0.0098 ریال4:21:18
0.0097 ریال4:15:07
0.0097 ریال4:15:07
0.0098 ریال4:14:16
0.0097 ریال4:08:05
0.0098 ریال4:07:15
0.0097 ریال4:01:08
0.0098 ریال4:00:30
0.0098 ریال4:00:29
0.0097 ریال3:57:05
0.0098 ریال3:56:15
0.0097 ریال3:50:06
0.0097 ریال3:50:05
0.0098 ریال3:49:14
0.0097 ریال3:43:04
0.0098 ریال3:42:13
0.0097 ریال3:36:15
0.0098 ریال3:35:24
0.0098 ریال3:35:23
0.0097 ریال3:29:15
0.0098 ریال3:28:20
0.0097 ریال3:22:11
0.0098 ریال3:21:24
0.0097 ریال3:15:12
0.0097 ریال3:15:11
0.0098 ریال3:14:19
0.0097 ریال3:08:09
0.0098 ریال3:07:18
0.0097 ریال3:01:15
0.0098 ریال3:00:38
0.0098 ریال3:00:36
0.0097 ریال2:57:09
0.0098 ریال2:56:18
0.0097 ریال2:50:12
0.0097 ریال2:50:11
0.0098 ریال2:49:18
0.0097 ریال2:43:08
0.0098 ریال2:42:16
0.0097 ریال2:36:08
0.0098 ریال2:35:18
0.0098 ریال2:35:18
0.0097 ریال2:29:06
0.0098 ریال2:28:15
0.0097 ریال2:22:07
0.0098 ریال2:21:18
0.0097 ریال2:15:07
0.0097 ریال2:15:07
0.0098 ریال2:14:16
0.0097 ریال2:08:05
0.0098 ریال2:07:14
0.0097 ریال2:01:10
0.0098 ریال2:00:31
0.0098 ریال2:00:30
0.0097 ریال1:57:04
0.0098 ریال1:56:14
0.0097 ریال1:50:12
0.0097 ریال1:50:10
0.0098 ریال1:49:16
0.0097 ریال1:43:06
0.0098 ریال1:42:16
0.0097 ریال1:36:08
0.0098 ریال1:35:21
0.0098 ریال1:35:19
0.0097 ریال1:29:05
0.0098 ریال1:28:15
0.0097 ریال1:22:05
0.0098 ریال1:21:21
0.0097 ریال1:15:05
0.0097 ریال1:15:04
0.0098 ریال1:14:15
0.0097 ریال1:08:05
0.0098 ریال1:07:14
0.0097 ریال1:01:10
0.0098 ریال1:00:33
0.0098 ریال1:00:22
0.0097 ریال0:57:04
0.0098 ریال0:56:18
0.0097 ریال0:50:07
0.0097 ریال0:50:06
0.0098 ریال0:49:14
0.0097 ریال0:43:05
0.0098 ریال0:42:15
0.0097 ریال0:36:07
0.0098 ریال0:35:22
0.0098 ریال0:35:20
0.0097 ریال0:29:06
0.0098 ریال0:28:13
0.0097 ریال0:22:05
0.0098 ریال0:21:19
0.0097 ریال0:15:06
0.0097 ریال0:15:06
0.0098 ریال0:14:16
0.0097 ریال0:08:05
0.0098 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات