شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Kazakhtelekom AO

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,859 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,492 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.34%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی