شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/UAH Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0.0093 0.009 0.0093 0.009 (0%) 0 ۱۴:۰۸:۰۴
دلار / هریونیا اوکراین 28.15 27.96 28.15 27.96 (0%) 0 ۱۴:۰۸:۰۵
/ درهم امارات 0.034 0.034 0.0341 0.034 (0.29%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۲۳
JPY/AUD 0.0151 0.0151 0.0151 0.0151 (0.67%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
AUD/UAH 17.4503 17.3375 17.4503 17.3375 (0.54%) 0.0934 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/ARS 0.597 0.597 0.5974 0.5973 (0.05%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/BRL 0.0469 0.0469 0.0474 0.0473 (0.64%) 0.0003 ۰۱:۲۱:۲۰
JPY/BYN 0.024 0.024 0.024 0.024 (0.42%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۳۵
JPY/CAD 0.013 0.013 0.013 0.013 (0.78%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۸
CAD/UAH 20.2125 20.1057 20.2125 20.1201 (0.36%) 0.0721 ۰۱:۴۲:۱۸
JPY/CHF 0.8829 0.8817 0.8829 0.8819 (0.29%) 0.0026 ۰۱:۴۲:۱۵
CHF/UAH 29.5569 29.5569 29.5926 29.5895 (0.25%) 0.0729 ۰۱:۴۲:۱۸
JPY/CLP 7.7383 7.7354 7.7415 7.7354 (0.13%) 0.0101 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/CNY 0.0658 0.0658 0.0659 0.0659 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۶
CNY/UAH 0 3.9519 3.9987 3.9669 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/CZK 0.228 0.2274 0.2282 0.2277 (0.26%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۶
DKK/UAH 4.1979 4.1947 4.2021 4.2004 (0.16%) 0.0067 ۰۱:۴۲:۱۴
JPY/DKK 0.0622 0.0621 0.0623 0.0623 (0.16%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/EGP 0.1464 0.1463 0.1464 0.1463 (0.14%) 0.0002 ۰۱:۰۰:۳۷
EUR/UAH 31.331 31.3028 31.3704 31.3704 (0.24%) 0.076 ۰۱:۴۲:۱۴
JPY/EUR 0 0.0083 0.0084 0.0083 (0%) 0 ۸ فروردین
GBP/UAH 35.1368 35.0214 35.1368 35.0214 (0.22%) 0.076 ۰۱:۴۲:۱۴
JPY/GBP 0 0.0075 0.0076 0.0075 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/HKD 0.0718 0.0718 0.0719 0.0718 (0.14%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۳۰
JPY/HUF 2.9637 2.9637 2.9704 2.9673 (0.01%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۹
JPY/IDR 149.93 149.91 150 149.93 (0.13%) 0.19 ۰۱:۲۱:۲۰
JPY/INR 0.7001 0.6998 0.7003 0.6999 (0.1%) 0.0007 ۰۱:۲۱:۲۰
JPY/ISK 1.2864 1.2851 1.2876 1.2851 (0.25%) 0.0032 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/JMD 1.2699 1.2694 1.2704 1.2694 (0.13%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۱۹
JPY/JOD 0 0.0065 0.0066 0.0066 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/KRW 11.2378 11.2378 11.2593 11.2419 (0.3%) 0.0337 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/MXN 0.2169 0.2167 0.218 0.2167 (0.42%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/MYR 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 (0.25%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۱۵
JPY/NOK 0.0966 0.0966 0.0975 0.0975 (0.72%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/NZD 0.0154 0.0153 0.0154 0.0153 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/PKR 1.5392 1.539 1.5398 1.539 (0.08%) 0.0013 ۰۱:۲۱:۱۹
JPY/PLN 0 0.0373 0.0381 0.0378 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/SEK 0.092 0.0919 0.0921 0.0919 (0.11%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۲۴
JPY/THB 0.3014 0.3012 0.3015 0.3015 (0.07%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۴
JPY/TWD 0.2798 0.2798 0.2802 0.2799 (0.07%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۲۰
JPY/ZAR 0.1635 0.1634 0.1637 0.1634 (0.18%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
JPY/KES 0.9694 0.969 0.9698 0.969 (0.13%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۹
JPY/LBP 14.08 14.07 14.08 14.07 (0.14%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۹
JPY/LKR 1.7469 1.7463 1.7476 1.7463 (0.13%) 0.0022 ۰۱:۴۲:۱۹
JPY/NPR 1.1098 1.1096 1.1104 1.1096 (0.14%) 0.0016 ۰۱:۴۲:۱۹
JPY/PHP 0.474 0.4739 0.4743 0.4739 (0.11%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۹
JPY/RUB 0.7276 0.7276 0.7317 0.7301 (0.14%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/XAF 5.5221 5.5221 5.5247 5.5221 (0.07%) 0.0038 ۰۱:۲۱:۲۳
JPY/XOF 5.5476 5.5465 5.5502 5.5465 (0.07%) 0.0039 ۰۱:۲۱:۲۳
JPY/KWD 0 0.0028 0.0029 0.0029 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/SAR 0 0.0343 0.0348 0.0348 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/SGD 0 0.0132 0.0133 0.0132 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/UAH 0.2608 0.2608 0.2609 0.2608 (0.08%) 0.0002 ۰۱:۰۰:۳۹
JPY/TRY 0.0598 0.0598 0.0598 0.0598 (0.17%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۲۰
JPY/RUB RTS 0.7268 0.7268 0.7307 0.7295 (0.23%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/UAH 6.899 6.8954 6.9051 6.9019 (0.12%) 0.0082 ۰۱:۴۲:۲۰
RUB/UAH 0.3585 0.3566 0.3585 0.3572 (0.22%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۲۰
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
TRY/UAH 4.3674 4.3566 4.3697 4.3566 (0.26%) 0.0115 ۰۱:۴۲:۲۰
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی