شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/RUB Bid

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۱۵ فروردین
دلار / روبل روسیه 75.5785 75.4992 75.755 75.667 (0.14%) 0.1088 ۰۲:۵۱:۰۵
/ درهم امارات 0 0.0336 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۹ فروردین
درهم امارات / 20.555 20.5542 20.5977 20.5674 (0.02%) 0.0042 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/AUD 0 0.0148 0.0151 0.0149 (0%) 0 ۱۹ فروردین
AUD/RUB 46.73 46.59 46.74 46.6 (0.32%) 0.15 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/ARS 0.598 0.598 0.5986 0.5986 (0.15%) 0.0009 ۰۲:۴۲:۱۶
ARS/RUB 1.1604 1.1604 1.1629 1.1625 (0.14%) 0.0016 ۰۱:۴۲:۱۵
AZN/RUB 44.5329 44.1583 44.6327 44.6036 (0.16%) 0.0696 ۰۲:۴۲:۱۶
JPY/BRL 0.0482 0.048 0.0482 0.048 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۵
BRL/RUB 14.47 14.44 14.48 14.46 (0.14%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۳
JPY/BYN 0 0.0234 0.0237 0.0235 (0%) 0 ۱۹ فروردین
BYN/RUB 29.6662 29.6588 29.7263 29.6905 (0.09%) 0.0257 ۰۲:۴۲:۱۶
JPY/CAD 0 0.0128 0.013 0.0129 (0%) 0 ۱۹ فروردین
CAD/RUB 53.98 53.95 54.07 53.95 (0.09%) 0.05 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/CHF 0.8905 0.8905 0.8928 0.8922 (0.24%) 0.0021 ۰۲:۴۲:۱۴
CHF/RUB 77.93 77.85 78.04 77.9 (0.08%) 0.06 ۰۲:۴۲:۱۴
CHF/RUB RTS 77.926 77.9049 78.0372 77.931 (0.05%) 0.0368 ۰۱:۲۸:۱۶
JPY/CLP 7.8899 7.8856 7.9078 7.9066 (0.63%) 0.0498 ۰۲:۴۲:۱۵
JPY/CNY 0.0649 0.0648 0.0649 0.0648 (0%) 0 ۰۲:۴۲:۱۵
CNY/RUB 10.7168 10.7154 10.7381 10.7223 (0.02%) 0.0022 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/CZK 0.2291 0.229 0.2293 0.2291 (0.13%) 0.0003 ۰۲:۴۲:۱۵
JPY/DKK 0.0629 0.0629 0.0632 0.0632 (0.16%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۵
DKK/RUB 11.0312 11.0194 11.0431 11.0238 (0.08%) 0.0089 ۰۲:۴۲:۱۷
JPY/EGP 0.1452 0.1452 0.1453 0.1452 (0.07%) 0.0001 ۰۱:۰۷:۱۷
EUR/RUB 82.418 82.344 82.496 82.438 (0.04%) 0.033 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/EUR 0 0.0084 0.0084 0.0084 (0%) 0 ۱۹ فروردین
GBP/RUB 93.188 93.139 93.381 93.214 (0.01%) 0.008 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/GBP 0 0.0074 0.0075 0.0075 (0%) 0 ۱۹ فروردین
GEL/RUB 23.724 23.723 23.7733 23.7383 (0.05%) 0.0107 ۰۲:۴۲:۱۷
JPY/HKD 0.0713 0.0712 0.0713 0.0713 (0.14%) 0.0001 ۰۲:۰۰:۳۰
HKD/RUB 9.7393 9.7385 9.7592 9.7446 (0.02%) 0.0015 ۰۲:۴۲:۱۷
HUF/RUB 0.2302 0.2297 0.2303 0.2299 (0.22%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۷
JPY/HUF 3.0129 3.0129 3.0248 3.0229 (0.29%) 0.0088 ۰۲:۴۲:۱۷
JPY/IDR 149.09 149.09 149.24 149.18 (0.08%) 0.12 ۰۲:۴۲:۱۵
JPY/INR 0.6957 0.6957 0.6964 0.696 (0.07%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۵
INR/RUB 0.9981 0.9981 1.0002 0.9987 (0.02%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۷
ISK/RUB 0.5302 0.5298 0.5308 0.53 (0.08%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۸
JPY/ISK 1.31 1.31 1.3122 1.3117 (0.15%) 0.0019 ۰۲:۴۲:۱۵
JPY/JMD 1.2595 1.2594 1.2606 1.2606 (0.12%) 0.0015 ۰۲:۲۱:۱۷
JPY/JOD 0 0.0065 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۱۸ فروردین
JPY/KRW 11.1608 11.1589 11.1842 11.1743 (0.2%) 0.0223 ۰۲:۴۲:۱۸
JPY/MXN 0.2212 0.2212 0.2242 0.2242 (1.17%) 0.0026 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/MYR 0 0.0398 0.0402 0.0399 (0%) 0 ۱۹ فروردین
JPY/NOK 0.0948 0.0946 0.0948 0.0946 (0.11%) 0.0001 ۰۲:۴۲:۱۵
JPY/NZD 0 0.0153 0.0155 0.0154 (0%) 0 ۱۹ فروردین
JPY/PKR 1.5436 1.5436 1.5448 1.5447 (0.06%) 0.001 ۰۲:۲۱:۱۵
JPY/PLN 0.0382 0.0382 0.0383 0.0383 (0.52%) 0.0002 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/SEK 0.0925 0.0925 0.0927 0.0926 (0.22%) 0.0002 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/THB 0.3007 0.3007 0.3013 0.3012 (0.13%) 0.0004 ۰۲:۲۱:۱۳
JPY/TWD 0.2767 0.2759 0.2767 0.2759 (0.25%) 0.0007 ۰۲:۴۲:۱۲
JPY/ZAR 0.1678 0.1672 0.1684 0.1679 (0.42%) 0.0007 ۰۲:۴۲:۱۳
JPY/KES 0.9805 0.9804 0.9813 0.9809 (0.08%) 0.0008 ۰۲:۴۲:۱۸
JPY/LBP 13.96 13.95 13.97 13.96 (0.07%) 0.01 ۰۲:۴۲:۱۸
JPY/LKR 1.7781 1.7779 1.7796 1.7788 (0.07%) 0.0012 ۰۲:۴۲:۱۸
JPY/NPR 1.1121 1.112 1.1127 1.1125 (0.06%) 0.0007 ۰۲:۲۱:۱۷
JPY/PHP 0.4636 0.4636 0.4647 0.4647 (0.22%) 0.001 ۰۲:۲۱:۱۷
JPY/RUB 0.6936 0.6936 0.6953 0.6945 (0.12%) 0.0008 ۰۲:۲۱:۱۴
JPY/XAF 5.5403 5.5403 5.5457 5.5444 (0.07%) 0.0038 ۰۲:۲۱:۱۷
JPY/XOF 5.5757 5.5757 5.582 5.5798 (0.07%) 0.0038 ۰۲:۴۲:۱۸
JPY/KWD 0 0.0029 0.0029 0.0029 (0%) 0 ۱۹ فروردین
JPY/SAR 0 0.0344 0.0346 0.0346 (0%) 0 ۱۹ فروردین
JPY/SGD 0 0.0131 0.0132 0.0131 (0%) 0 ۱۹ فروردین
JPY/UAH 0.2529 0.2527 0.2529 0.2528 (0.04%) 0.0001 ۰۲:۰۰:۳۰
JPY/TRY 0.0622 0.0622 0.0623 0.0623 (0%) 0 ۰۲:۲۱:۱۷
JPY/RUB RTS 0.6927 0.6927 0.6941 0.6932 (0.03%) 0.0002 ۰۱:۲۸:۱۷
KZT/RUB 0.1733 0.1731 0.1733 0.1731 (0.06%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۸
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.1388 3.1001 3.1388 3.1001 (1%) 0.0311 ۰۲:۴۲:۱۴
NOK/RUB 7.344 7.3398 7.3682 7.3566 (0.2%) 0.0149 ۰۲:۴۲:۱۴
NZD/RUB 45.2 45.12 45.28 45.15 (0.09%) 0.04 ۰۲:۴۲:۱۹
PHP/RUB 1.4967 1.4948 1.4988 1.4948 (0.09%) 0.0014 ۰۱:۴۲:۱۸
PKR/RUB 0.4507 0.4507 0.4517 0.451 (0.04%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/RUB 18.2 18.17 18.21 18.19 (0.16%) 0.03 ۰۲:۴۲:۱۹
RON/RUB 17.0452 17.0256 17.0577 17.0351 (0.05%) 0.0081 ۰۲:۴۲:۱۹
SAR/RUB 20.0802 20.0794 20.1219 20.0923 (0.02%) 0.0041 ۰۱:۴۲:۱۸
SEK/RUB 7.5238 7.5129 7.53 7.5156 (0.16%) 0.0123 ۰۲:۴۲:۱۴
SGD/RUB 53.05 53.02 53.15 53.02 (0.15%) 0.08 ۰۲:۴۲:۱۹
THB/RUB 2.3068 2.3068 2.3123 2.3075 (0.02%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۹
TRY/RUB 11.17 11.15 11.17 11.16 (0.09%) 0.01 ۰۲:۲۱:۱۸
TWD/RUB 2.5089 2.5088 2.5181 2.5181 (0.35%) 0.0089 ۰۲:۴۲:۱۹
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.1378 4.1251 4.1434 4.1396 (0.31%) 0.013 ۰۲:۴۲:۱۳
UAH/RUB 2.7485 2.7483 2.7542 2.7502 (0.05%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۸
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
XAU/RUB 0 125414.02 125414.02 125414.02 (0%) 0 ۱۹ فروردین
KRW/RUB 0 0.0622 0.0622 0.0622 (0%) 0 ۱۹ فروردین
BTC/RUB 0 555903 555903 555903 (0%) 0 ۱۹ فروردین
XAG/RUB 0 1149.63 1149.63 1149.63 (0%) 0 ۱۹ فروردین
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
CZK/RUB 3.0381 3.0317 3.0404 3.034 (0.15%) 0.0045 ۰۲:۴۲:۱۷
TJS/RUB 7.3851 7.3836 7.4017 7.3969 (0.16%) 0.0116 ۰۲:۴۲:۱۹
UZS/RUB 0 0.0078 0.008 0.0079 (0%) 0 ۱۹ فروردین
MDL/RUB 4.096 4.074 4.105 4.1036 (0.16%) 0.0064 ۰۲:۴۲:۱۸
KGS/RUB 0.8896 0.8896 0.8918 0.8913 (0.16%) 0.0014 ۰۲:۴۲:۱۸
SDR/RUB 102.4443 102.385 102.5679 102.4221 (0.02%) 0.0173 ۰۱:۴۲:۱۸
BGN/RUB 42.1228 42.089 42.1672 42.1456 (0.01%) 0.004 ۰۲:۴۲:۱۶
TMT/RUB 21.6166 21.612 21.6651 21.6509 (0.16%) 0.0337 ۰۲:۴۲:۱۹
USD/RUB TOM 75.5798 75.5 75.755 75.667 (0.15%) 0.1145 ۰۲:۵۱:۰۵
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
USD/RUB TOD 0 76.1325 77.44 76.445 (0%) 0 ۱۸ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی