شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/RUB Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۱۵ فروردین
دلار / روبل روسیه 74.358 73.2312 74.5943 73.8025 (0.92%) 0.6823 ۲۳:۵۱:۰۵
/ درهم امارات 0.0339 0.0338 0.0339 0.0338 (0%) 0 ۲۳:۴۹:۰۷
درهم امارات / 20.2501 19.9519 20.2501 20.0855 (0.09%) 0.0172 ۲۳:۴۲:۱۶
JPY/AUD 0.0146 0.0145 0.0147 0.0145 (1.38%) 0.0002 ۲۳:۴۹:۰۹
AUD/RUB 47.12 46.5 47.29 46.982 (0.46%) 0.217 ۲۳:۴۹:۰۹
JPY/ARS 0.6014 0.5954 0.6018 0.5998 (0.33%) 0.002 ۲۳:۴۹:۰۹
ARS/RUB 1.143 1.1262 1.1448 1.1431 (0.74%) 0.0084 ۲۳:۴۲:۱۶
AZN/RUB 43.8569 43.211 43.9206 43.5308 (0.01%) 0.0029 ۲۳:۴۲:۱۶
JPY/BRL 0.0471 0.047 0.0471 0.0471 (0.21%) 0.0001 ۰۷:۰۷:۱۶
BRL/RUB 14.58 14.35 14.627 14.538 (0.61%) 0.089 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/BYN 0.0231 0.0228 0.0232 0.0229 (1.31%) 0.0003 ۱۹:۴۲:۱۶
BYN/RUB 29.7529 29.6611 29.9486 29.848 (1.03%) 0.3052 ۲۳:۴۲:۱۶
JPY/CAD 0 0.0128 0.0129 0.0129 (0%) 0 ۲۱ فروردین
CAD/RUB 53.11 52.49 53.469 53.117 (0.66%) 0.352 ۲۳:۴۹:۰۹
JPY/CHF 0.8916 0.89 0.8932 0.89 (0.36%) 0.0032 ۲۳:۴۹:۰۸
CHF/RUB 76.96 75.95 76.96 76.561 (0.28%) 0.214 ۲۳:۴۹:۰۸
CHF/RUB RTS 76.9575 75.9532 76.9575 76.3823 (0.15%) 0.1118 ۲۳:۴۲:۱۷
JPY/CLP 7.7732 7.7544 7.7781 7.772 (0.12%) 0.0097 ۲۳:۴۲:۱۷
JPY/CNY 0.0651 0.0648 0.0651 0.0649 (0.15%) 0.0001 ۲۳:۴۹:۰۸
CNY/RUB 10.5608 10.4137 10.5641 10.4857 (0.02%) 0.0018 ۲۳:۴۲:۱۷
JPY/CZK 0.2281 0.2272 0.2291 0.2275 (0.7%) 0.0016 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/DKK 0.0631 0.0628 0.0632 0.0628 (0.64%) 0.0004 ۲۳:۴۹:۰۸
DKK/RUB 10.8868 10.7439 10.8868 10.8056 (0.17%) 0.0188 ۲۳:۴۲:۱۷
JPY/EGP 0.1457 0.1456 0.1458 0.1457 (0.14%) 0.0002 ۲۳:۴۲:۱۷
EUR/RUB 81.286 80.216 81.475 80.853 (0.18%) 0.1423 ۲۳:۴۲:۱۷
JPY/EUR 0 0.0084 0.0085 0.0084 (0%) 0 ۲۱ فروردین
GBP/RUB 92.679 91.406 92.679 91.996 (0.52%) 0.48 ۲۳:۴۲:۱۷
JPY/GBP 0 0.0074 0.0074 0.0074 (0%) 0 ۲۰ فروردین
GEL/RUB 23.3431 23.2209 23.4794 23.3103 (0.61%) 0.1414 ۲۳:۴۲:۱۹
JPY/HKD 0.0715 0.0712 0.0716 0.0715 (0.42%) 0.0003 ۱۰:۴۲:۱۴
HKD/RUB 9.5928 9.453 9.5928 9.5161 (0.08%) 0.0075 ۲۳:۴۲:۱۹
HUF/RUB 0.2301 0.2271 0.2301 0.2286 (0.17%) 0.0004 ۲۳:۲۱:۲۰
JPY/HUF 2.9832 2.9708 2.9864 2.9785 (0.05%) 0.0014 ۲۳:۴۲:۱۷
JPY/IDR 146.11 142.93 146.77 142.93 (2.69%) 3.84 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/INR 0.7045 0.7015 0.7045 0.7028 (0.19%) 0.0013 ۲۳:۴۹:۰۸
INR/RUB 0.9749 0.9658 0.9787 0.9723 (0.46%) 0.0045 ۲۳:۴۲:۱۷
ISK/RUB 0.5212 0.5145 0.5212 0.5174 (0.15%) 0.0008 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/ISK 1.3179 1.3145 1.3179 1.3164 (0.06%) 0.0008 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/JMD 1.2732 1.2683 1.2732 1.2728 (0.14%) 0.0018 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/JOD 0.0065 0.0065 0.0066 0.0066 (0%) 0 ۰۷:۴۲:۱۷
JPY/KRW 11.1833 11.1422 11.1993 11.1506 (0.34%) 0.038 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/MXN 0.2187 0.2158 0.2198 0.217 (1.29%) 0.0028 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/MYR 0.04 0.0397 0.04 0.0397 (0.25%) 0.0001 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/NOK 0.0948 0.0936 0.0948 0.094 (0.43%) 0.0004 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/NZD 0.0152 0.0151 0.0153 0.0152 (0.66%) 0.0001 ۱۴:۰۷:۱۹
JPY/PKR 1.5497 1.5346 1.5497 1.5406 (0.34%) 0.0052 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/PLN 0.0384 0.0383 0.0385 0.0385 (0.52%) 0.0002 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/SEK 0.092 0.0915 0.0925 0.0915 (1.09%) 0.001 ۲۳:۴۹:۰۷
JPY/THB 0.3018 0.3003 0.3018 0.3003 (0%) 0 ۲۳:۴۹:۰۷
JPY/TWD 0.2775 0.2768 0.2776 0.2774 (0.07%) 0.0002 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/ZAR 0.1671 0.1658 0.1674 0.1662 (0.72%) 0.0012 ۲۳:۴۹:۰۷
JPY/KES 0.9782 0.977 0.9789 0.9781 (0.12%) 0.0012 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/LBP 14.01 13.99 14.02 14.01 (0.14%) 0.02 ۲۳:۲۱:۱۹
JPY/LKR 1.7664 1.7642 1.7676 1.7662 (0.14%) 0.0025 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/NPR 1.126 1.1246 1.1266 1.1258 (0.13%) 0.0015 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/PHP 0.4655 0.4651 0.4663 0.4652 (0.26%) 0.0012 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/RUB 0.686 0.6758 0.686 0.6803 (0.63%) 0.0043 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/XAF 5.5707 5.5331 5.5707 5.54 (0.66%) 0.0366 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/XOF 5.6005 5.5558 5.6109 5.563 (0.78%) 0.0434 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/KWD 0 0.0028 0.0029 0.0029 (0%) 0 ۲۱ فروردین
JPY/SAR 0.0347 0.0345 0.0347 0.0346 (0.29%) 0.0001 ۲۳:۴۹:۰۸
JPY/SGD 0.013 0.013 0.0131 0.013 (0.77%) 0.0001 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/UAH 0.252 0.2507 0.2521 0.2509 (0.56%) 0.0014 ۲۳:۲۱:۱۹
JPY/TRY 0.0617 0.0615 0.0619 0.0618 (0.49%) 0.0003 ۲۱:۴۲:۱۷
JPY/RUB RTS 0.6858 0.6757 0.6858 0.6802 (0.09%) 0.0006 ۲۳:۴۲:۱۸
KZT/RUB 0.1729 0.1705 0.173 0.1717 (0.06%) 0.0001 ۲۳:۰۷:۲۰
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.1391 3.1122 3.1577 3.1239 (0.38%) 0.0117 ۲۳:۴۹:۰۸
NOK/RUB 7.2567 7.1729 7.3015 7.2562 (0.62%) 0.0453 ۲۳:۴۹:۰۸
NZD/RUB 45.15 44.57 45.32 44.87 (0.02%) 0.01 ۲۳:۴۲:۱۸
PHP/RUB 1.4716 1.4512 1.4716 1.4629 (0.02%) 0.0003 ۲۳:۴۲:۱۹
PKR/RUB 0.4444 0.4403 0.4469 0.443 (0.5%) 0.0022 ۲۳:۴۲:۱۹
PLN/RUB 17.86 17.64 17.86 17.7 (0.28%) 0.05 ۲۳:۴۲:۱۹
RON/RUB 16.812 16.6001 16.8233 16.6928 (0.12%) 0.0198 ۲۳:۴۲:۱۹
SAR/RUB 19.7731 19.491 19.7731 19.6216 (0.02%) 0.0039 ۲۳:۴۲:۱۹
SEK/RUB 7.4771 7.3824 7.4771 7.4684 (0.66%) 0.0488 ۲۳:۴۹:۰۷
SGD/RUB 52.49 51.87 52.57 52.17 (0.13%) 0.07 ۲۳:۴۲:۱۹
THB/RUB 2.2754 2.2432 2.2754 2.2569 (0.16%) 0.0036 ۲۳:۴۲:۱۹
TRY/RUB 11.13 10.96 11.13 11.02 (0.64%) 0.07 ۲۳:۲۱:۲۰
TWD/RUB 2.4734 2.4384 2.4743 2.4539 (0.14%) 0.0034 ۲۳:۴۲:۱۹
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.1082 4.0702 4.1315 4.0964 (0.86%) 0.0351 ۲۳:۴۹:۰۷
UAH/RUB 2.7252 2.6998 2.7252 2.7164 (0.38%) 0.0102 ۲۳:۴۲:۱۹
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
XAU/RUB 125249.09 125249.09 125249.09 125249.09 (1.27%) 1564.82 ۱۱:۱۴:۰۶
KRW/RUB 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 (0.16%) 0.0001 ۱۵:۱۴:۰۷
BTC/RUB 0 548634 548634 548634 (0%) 0 ۲۱ فروردین
XAG/RUB 1137.9 1137.9 1137.9 1137.9 (0.76%) 8.63 ۱۳:۵۶:۰۷
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
CZK/RUB 3.011 2.9768 3.0128 2.9823 (0.53%) 0.0158 ۲۳:۴۲:۱۷
TJS/RUB 7.2672 7.1659 7.2793 7.2119 (0.12%) 0.0085 ۲۳:۴۲:۱۹
UZS/RUB 0.0078 0.0076 0.0078 0.0077 (0%) 0 ۱۸:۴۲:۱۸
MDL/RUB 4.145 4.084 4.151 4.1139 (0%) 0 ۲۳:۴۲:۱۸
KGS/RUB 0.9563 0.9422 0.9576 0.9486 (0.05%) 0.0005 ۲۳:۴۲:۱۸
SDR/RUB 101.1238 100.0843 99.9806 100.3856 (0.17%) 0.1727 ۲۳:۴۲:۱۹
BGN/RUB 41.5559 41.0142 41.6529 41.2728 (0.13%) 0.0539 ۲۳:۴۲:۱۶
TMT/RUB 21.2818 20.975 21.3194 21.1302 (0.07%) 0.0146 ۲۳:۴۲:۱۹
USD/RUB TOM 74.3607 73.2305 74.6928 73.8025 (0.94%) 0.6938 ۲۳:۵۱:۰۵
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
USD/RUB TOD 0 76.1325 77.44 76.445 (0%) 0 ۱۸ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی