شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/PHP Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۱۵ فروردین
دلار / پزو فیلیپین 0 50.73 50.85 50.73 (0%) 0 ۱۶ فروردین
/ درهم امارات 0.034 0.0338 0.0343 0.0339 (0.59%) 0.0002 ۲۳:۴۲:۱۵
درهم امارات / 0 13.81 13.84 13.81 (0%) 0 ۱۶ فروردین
JPY/AUD 0.0152 0.0152 0.0154 0.0154 (0%) 0 ۲۰:۰۷:۱۷
AUD/PHP 0 30.41 30.416 30.41 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/ARS 0.5983 0.5983 0.5988 0.5988 (0.05%) 0.0003 ۰۰:۴۲:۱۳
ARS/PHP 0.79 0.78 0.79 0.78 (0%) 0 ۱۸:۰۷:۱۷
JPY/BRL 0 0.0492 0.0493 0.0493 (0%) 0 ۱۶ فروردین
BRL/PHP 0 9.48 9.56 9.48 (0%) 0 ۱۶ فروردین
JPY/BYN 0.0238 0.0238 0.0239 0.0238 (0.42%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/CAD 0.0131 0.013 0.0132 0.0131 (0.76%) 0.0001 ۲۲:۰۰:۴۲
CAD/PHP 35.97 35.75 35.97 35.75 (0.5%) 0.18 ۰۱:۲۱:۱۷
JPY/CHF 0.901 0.9007 0.9014 0.9014 (0.07%) 0.0006 ۰۰:۴۲:۱۲
CHF/PHP 52.18 51.91 52.18 51.91 (0.42%) 0.22 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/CLP 0 7.9834 8.0025 8.0025 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/CNY 0 0.0653 0.0655 0.0655 (0%) 0 ۱۷ فروردین
CNY/PHP 7.1693 7.1524 7.1693 7.1524 (0.28%) 0.0197 ۰۱:۲۱:۱۸
JPY/CZK 0 0.236 0.2373 0.2373 (0%) 0 ۱۷ فروردین
DKK/PHP 7.3509 7.3509 7.3552 7.3552 (0.06%) 0.0045 ۰۰:۴۲:۱۳
JPY/DKK 0.064 0.0633 0.0641 0.0639 (0.95%) 0.0006 ۲۳:۴۲:۱۸
JPY/EGP 0.1458 0.1456 0.1458 0.1457 (0.14%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۱۸
EUR/PHP 54.937 54.927 54.947 54.927 (0.03%) 0.015 ۰۰:۴۲:۱۳
JPY/EUR 0.0086 0.0085 0.0086 0.0085 (0%) 0 ۲۳:۴۲:۲۰
GBP/PHP 0 62.245 62.245 62.245 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/GBP 0.0076 0.0075 0.0076 0.0075 (0%) 0 ۲۳:۴۲:۲۰
JPY/HKD 0 0.0714 0.0715 0.0714 (0%) 0 ۱۷ فروردین
HKD/PHP 6.5591 6.5434 6.5591 6.5435 (0.28%) 0.0182 ۰۱:۴۲:۱۶
HUF/PHP 0.1498 0.1498 0.1502 0.15 (0.2%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/HUF 3.1364 3.1216 3.1364 3.1218 (0.53%) 0.0166 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/IDR 151.65 151.61 151.72 151.72 (0.06%) 0.09 ۰۰:۴۲:۱۲
JPY/INR 0 0.7023 0.7031 0.7031 (0%) 0 ۱۷ فروردین
INR/PHP 0.667 0.6654 0.667 0.6654 (0.27%) 0.0018 ۰۱:۲۱:۱۸
ISK/PHP 0.354 0.3525 0.354 0.3525 (0.34%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/ISK 0 1.3054 1.3286 1.3286 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/JMD 1.2613 1.259 1.2613 1.2596 (0.1%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/JOD 0.0065 0.0065 0.0066 0.0066 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۹
JPY/KRW 11.4115 11.4083 11.4167 11.4167 (0.06%) 0.0074 ۰۰:۴۲:۱۳
JPY/MXN 0.2303 0.2302 0.2303 0.2303 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۱۲
JPY/MYR 0.0402 0.0402 0.0402 0.0402 (0.25%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۱۳
JPY/NOK 0 0.0961 0.098 0.098 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/NZD 0.0157 0.0157 0.0158 0.0157 (0.64%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/PKR 1.5497 1.5484 1.5497 1.5495 (0.06%) 0.001 ۰۰:۴۲:۱۲
JPY/PLN 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 (0.26%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۱۳
JPY/SEK 0 0.0937 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/THB 0 0.3042 0.3048 0.3048 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/TWD 0.2793 0.2791 0.2793 0.2793 (0.07%) 0.0002 ۰۰:۴۲:۱۳
JPY/ZAR 0.1758 0.1758 0.176 0.176 (0.06%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۱۲
JPY/KES 0.9797 0.978 0.9797 0.9785 (0.09%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/LBP 14.01 14 14.01 14.01 (0.07%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/LKR 1.7637 1.7605 1.7637 1.7614 (0.11%) 0.0019 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/NPR 1.1261 1.124 1.1261 1.1246 (0.11%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/PHP 0.4692 0.4677 0.4692 0.4678 (0.38%) 0.0018 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/RUB 0 0.7054 0.7068 0.7054 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/XAF 5.6072 5.5985 5.6072 5.6013 (0.12%) 0.0067 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/XOF 5.6359 5.6281 5.6359 5.6299 (0.12%) 0.0068 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/KWD 0 0.0028 0.0029 0.0029 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/SAR 0 0.0346 0.0347 0.0347 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/SGD 0.0132 0.0132 0.0133 0.0133 (0%) 0 ۱۷:۲۱:۲۲
JPY/UAH 0.2538 0.2535 0.2538 0.2536 (0.12%) 0.0003 ۰۱:۲۱:۱۹
JPY/TRY 0.0621 0.0621 0.0622 0.0621 (0.16%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
JPY/RUB RTS 0.705 0.7048 0.7062 0.7048 (0.11%) 0.0008 ۰۱:۲۱:۱۹
MXN/PHP 2.0533 2.0298 2.0533 2.0323 (1.07%) 0.0218 ۰۱:۴۲:۱۷
NOK/PHP 4.8156 4.7905 4.8156 4.7905 (0.41%) 0.0196 ۰۱:۴۲:۱۷
NZD/PHP 0 29.705 29.74 29.74 (0%) 0 ۱۷ فروردین
ZAR/PHP 2.6623 2.6623 2.6623 2.6623 (0.06%) 0.0015 ۰۰:۰۷:۱۳
PKR/PHP 0.304 0.3033 0.304 0.3033 (0.3%) 0.0009 ۰۱:۲۱:۲۰
PLN/PHP 12.02 11.96 12.02 11.96 (0.42%) 0.05 ۰۱:۲۱:۲۰
RUB/PHP 0.6646 0.6629 0.6646 0.6632 (0.15%) 0.001 ۰۱:۲۱:۲۰
SAR/PHP 13.51 13.49 13.51 13.49 (0.22%) 0.03 ۰۱:۲۱:۲۰
SEK/PHP 5.0008 4.9797 5.0008 4.9797 (0.39%) 0.0195 ۰۱:۴۲:۱۸
SGD/PHP 35.3 35.25 35.31 35.26 (0.23%) 0.08 ۰۱:۴۲:۱۸
THB/PHP 1.54 1.5363 1.5401 1.5363 (0.34%) 0.0052 ۰۱:۲۱:۲۰
TRY/PHP 7.55 7.53 7.56 7.53 (0.4%) 0.03 ۰۱:۲۱:۲۰
TWD/PHP 1.6808 1.6772 1.6808 1.6772 (0.25%) 0.0042 ۰۱:۴۲:۱۸
VEF/PHP 0 0.46 0.47 0.47 (0%) 0 ۱۵ تیر
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CNH/PHP 7.1536 7.1536 7.1536 7.1536 (0.64%) 0.046 ۰۹:۱۴:۱۲
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
QAR/PHP 13.8775 13.8448 13.8775 13.8448 (0.28%) 0.0382 ۰۱:۲۱:۲۰
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی