شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/NOK Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 10.626 10.4119 10.6659 10.4441 (1.77%) 0.1848 ۲۰:۳۱:۵۰
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۱۵ فروردین
/ درهم امارات 0.0338 0.0336 0.0338 0.0337 (0.59%) 0.0002 ۱۵:۴۲:۳۹
درهم امارات / 2.894 2.8346 2.8963 2.8346 (2.19%) 0.0622 ۲۰:۲۸:۴۹
AUD/NOK 6.4018 6.3294 6.4171 6.3491 (0.9%) 0.0572 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/AUD 0.0153 0.0151 0.0154 0.0151 (1.99%) 0.0003 ۱۷:۰۷:۴۵
JPY/ARS 0.5983 0.5942 0.5991 0.596 (0.42%) 0.0025 ۲۰:۲۸:۵۱
ARS/NOK 0.1638 0.1602 0.1639 0.1602 (2.31%) 0.0037 ۲۰:۲۸:۵۲
JPY/BRL 0.0491 0.048 0.0493 0.048 (2.71%) 0.0013 ۲۰:۱۴:۵۱
BRL/NOK 1.9868 1.9546 2.0021 1.9925 (0.19%) 0.0038 ۲۰:۲۸:۵۲
JPY/BYN 0.0239 0.0235 0.0239 0.0236 (0.85%) 0.0002 ۱۸:۰۷:۵۶
CAD/NOK 7.483 7.371 7.483 7.371 (1.6%) 0.1181 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/CAD 0.0132 0.0129 0.0132 0.013 (0.77%) 0.0001 ۱۵:۴۲:۴۰
CHF/NOK 10.8846 10.6786 10.8934 10.6786 (1.93%) 0.2065 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/CHF 0.901 0.8947 0.9021 0.8958 (0.56%) 0.005 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/CLP 8.0047 7.824 8.0047 7.8348 (2.14%) 0.1677 ۲۰:۲۸:۵۱
JPY/CNY 0.0654 0.0648 0.0657 0.0648 (1.08%) 0.0007 ۲۰:۲۸:۵۱
CNY/NOK 1.4987 1.468 1.4999 1.468 (2.19%) 0.0321 ۲۰:۲۸:۵۴
JPY/CZK 0.2371 0.2333 0.2371 0.2345 (1.19%) 0.0028 ۲۰:۲۸:۵۱
DKK/NOK 1.5397 1.5071 1.5415 1.5071 (2.16%) 0.0325 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/DKK 0.0638 0.0632 0.0638 0.0632 (1.11%) 0.0007 ۲۰:۲۸:۵۱
JPY/EGP 0.1456 0.1446 0.1457 0.1449 (0.55%) 0.0008 ۱۹:۴۹:۵۲
EUR/NOK 11.5093 11.2744 11.5129 11.2744 (2.01%) 0.2265 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/EUR 0.0086 0.0085 0.0086 0.0085 (0%) 0 ۲۳:۴۲:۲۰
GBP/NOK 13.0367 12.8409 13.0368 12.8477 (1.47%) 0.1891 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/GBP 0.0076 0.0075 0.0076 0.0075 (0%) 0 ۰۴:۴۹:۱۶
JPY/HKD 0.0715 0.071 0.0715 0.0711 (0.42%) 0.0003 ۱۹:۴۹:۵۰
HKD/NOK 1.3712 1.3431 1.3722 1.3431 (2.18%) 0.0293 ۲۰:۲۸:۵۴
JPY/HUF 3.1224 3.0684 3.1224 3.0891 (1.06%) 0.0327 ۲۰:۲۸:۵۳
JPY/IDR 151.65 148.33 152.09 150.8 (0.55%) 0.83 ۲۰:۲۸:۵۱
JPY/INR 0.7037 0.6973 0.7037 0.7017 (0.2%) 0.0014 ۲۰:۲۸:۵۱
INR/NOK 0.1394 0.1371 0.1395 0.1371 (1.82%) 0.0025 ۲۰:۲۸:۵۴
JPY/ISK 1.329 1.3054 1.329 1.3054 (1.78%) 0.0232 ۲۰:۲۸:۵۱
JPY/JMD 1.26 1.2469 1.26 1.2482 (0.91%) 0.0114 ۲۰:۱۴:۵۳
JPY/JOD 0.0065 0.0065 0.0065 0.0065 (1.54%) 0.0001 ۰۳:۴۲:۱۶
JPY/KRW 11.4115 11.2385 11.423 11.242 (1.49%) 0.1673 ۲۰:۲۸:۵۱
JPY/MXN 0.2303 0.2265 0.2358 0.2265 (1.63%) 0.0037 ۲۰:۲۸:۵۱
JPY/MYR 0.0401 0.04 0.0403 0.04 (0.5%) 0.0002 ۲۰:۱۴:۵۰
JPY/NOK 0.0988 0.0956 0.0988 0.0956 (2.51%) 0.0024 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/NZD 0.0156 0.0154 0.0157 0.0154 (1.95%) 0.0003 ۱۸:۴۹:۵۰
JPY/PKR 1.5497 1.5304 1.5505 1.5338 (0.96%) 0.0147 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/PLN 0.0393 0.0385 0.0393 0.0387 (1.29%) 0.0005 ۲۰:۲۸:۵۱
JPY/SEK 0.0937 0.0929 0.0941 0.0929 (1.29%) 0.0012 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/THB 0.3043 0.3008 0.3043 0.3017 (1.03%) 0.0031 ۲۰:۲۸:۴۹
JPY/TWD 0.2793 0.2768 0.2794 0.2772 (0.69%) 0.0019 ۲۰:۲۸:۴۹
JPY/ZAR 0.1758 0.1715 0.178 0.1715 (2.57%) 0.0044 ۲۰:۲۸:۴۹
JPY/KES 0.9787 0.9671 0.9787 0.9739 (0.47%) 0.0046 ۲۰:۲۸:۵۳
JPY/LBP 13.99 13.9 14 13.93 (0.57%) 0.08 ۲۰:۱۴:۵۳
JPY/LKR 1.7619 1.7529 1.7769 1.7745 (0.74%) 0.0131 ۲۰:۲۸:۵۳
JPY/NPR 1.1252 1.1162 1.1252 1.1182 (0.57%) 0.0064 ۲۰:۲۸:۵۴
JPY/PHP 0.4681 0.4637 0.4681 0.4645 (0.71%) 0.0033 ۱۹:۴۹:۵۳
JPY/RUB 0.7058 0.6979 0.7068 0.6995 (0.84%) 0.0059 ۲۰:۲۸:۵۰
JPY/XAF 5.6041 5.5481 5.6041 5.5664 (0.63%) 0.0349 ۲۰:۲۸:۵۵
JPY/XOF 5.6328 5.5836 5.6328 5.5955 (0.61%) 0.0344 ۲۰:۲۸:۵۵
JPY/KWD 0.0028 0.0028 0.0029 0.0028 (3.57%) 0.0001 ۰۳:۴۲:۱۷
JPY/SAR 0.0346 0.0344 0.0347 0.0345 (0.58%) 0.0002 ۱۷:۲۸:۴۵
JPY/SGD 0.0132 0.0131 0.0132 0.0131 (1.53%) 0.0002 ۱۸:۴۹:۵۳
JPY/UAH 0.2537 0.2489 0.2537 0.249 (1.85%) 0.0046 ۲۰:۲۸:۵۵
JPY/TRY 0.062 0.0616 0.0622 0.0621 (0%) 0 ۲۰:۱۴:۵۳
JPY/RUB RTS 0.7015 0.6974 0.7021 0.6996 (0.74%) 0.0052 ۲۰:۲۸:۵۴
MXN/NOK 0.425 0.4102 0.4252 0.4225 (0.88%) 0.0037 ۲۰:۲۸:۵۴
SEK/NOK 1.0495 1.0285 1.0495 1.0321 (1.62%) 0.0167 ۲۰:۲۸:۵۰
ZAR/NOK 0.5582 0.5475 0.5603 0.5588 (0.27%) 0.0015 ۲۰:۲۸:۵۰
NZD/NOK 6.2455 6.1849 6.2571 6.2058 (0.52%) 0.0325 ۲۰:۲۸:۵۰
PHP/NOK 0.2096 0.2058 0.2097 0.2058 (1.94%) 0.004 ۲۰:۲۸:۵۴
PLN/NOK 2.5056 2.4672 2.5079 2.4672 (1.64%) 0.0404 ۲۰:۲۸:۵۰
RUB/NOK 0.139 0.1367 0.1391 0.1367 (1.76%) 0.0024 ۲۰:۲۸:۵۴
SAR/NOK 2.8261 2.773 2.8284 2.773 (2.02%) 0.0559 ۲۰:۲۸:۵۴
SGD/NOK 7.3831 7.282 7.3861 7.282 (1.56%) 0.1139 ۲۰:۲۸:۴۹
THB/NOK 0.3218 0.3173 0.3225 0.3173 (1.54%) 0.0049 ۲۰:۲۸:۵۴
TRY/NOK 1.5794 1.5374 1.5807 1.5374 (2.75%) 0.0423 ۲۰:۲۸:۵۴
TWD/NOK 0.3513 0.3453 0.3515 0.3453 (1.88%) 0.0065 ۲۰:۲۸:۵۴
VEF/NOK 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 (100%) 0.0001 ۱۵:۲۸:۱۷
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CZK/NOK 0.4107 0.4107 0.4107 0.4107 (0.1%) 0.0004 ۰۹:۱۴:۱۵
ISK/NOK 0 0.0738 0.0738 0.0738 (0%) 0 ۱۴ فروردین
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی