شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین ژاپن / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:0.197
  • بالاترین قیمت روز:0.2015
  • پایین ترین قیمت روز:0.196
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2013
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۴:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.2012
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک ین ژاپن / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک ین ژاپن / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.197 ریال23:14:20
0.1973 ریال22:56:17
0.1972 ریال22:49:17
0.197 ریال22:35:20
0.197 ریال22:35:19
0.1968 ریال22:28:19
0.1966 ریال22:21:18
0.1965 ریال22:14:17
0.1964 ریال22:07:19
0.1965 ریال22:00:36
0.1965 ریال22:00:35
0.1968 ریال21:49:19
0.1967 ریال21:42:17
0.1968 ریال21:21:20
0.1967 ریال21:07:18
0.1969 ریال21:00:31
0.1969 ریال21:00:29
0.1968 ریال20:56:20
0.1965 ریال20:49:18
0.1962 ریال20:42:20
0.1964 ریال20:35:19
0.1964 ریال20:35:19
0.1961 ریال20:28:18
0.196 ریال20:07:20
0.1962 ریال20:00:38
0.1962 ریال20:00:37
0.1969 ریال19:42:20
0.197 ریال19:35:19
0.197 ریال19:35:19
0.1972 ریال19:21:18
0.1971 ریال19:14:17
0.1974 ریال19:07:20
0.1976 ریال18:49:17
0.1975 ریال18:35:20
0.1975 ریال18:35:20
0.1974 ریال18:28:18
0.1972 ریال18:14:17
0.1974 ریال18:00:40
0.1974 ریال18:00:40
0.1989 ریال17:56:10
0.1973 ریال17:49:16
0.1977 ریال17:42:18
0.1982 ریال17:35:20
0.1982 ریال17:35:19
0.198 ریال17:28:17
0.1989 ریال17:21:17
0.1979 ریال17:14:17
0.1986 ریال17:07:18
0.1991 ریال17:00:36
0.1991 ریال17:00:34
0.1993 ریال16:56:17
0.1994 ریال16:49:16
0.1995 ریال16:42:19
0.1993 ریال16:35:18
0.1993 ریال16:35:18
0.1994 ریال16:21:17
0.1996 ریال16:14:16
0.1995 ریال15:56:18
0.1994 ریال15:49:17
0.1995 ریال15:42:19
0.1997 ریال15:07:17
0.1999 ریال15:00:31
0.1999 ریال15:00:31
0.1997 ریال14:56:17
0.1995 ریال14:42:18
0.1994 ریال14:28:18
0.1993 ریال14:14:15
0.1994 ریال14:07:18
0.1993 ریال14:00:39
0.1993 ریال14:00:37
0.1991 ریال13:49:15
0.1992 ریال13:42:18
0.1993 ریال13:35:17
0.1993 ریال13:35:16
0.1994 ریال13:28:18
0.199 ریال13:07:17
0.1989 ریال12:56:17
0.1986 ریال12:49:15
0.1987 ریال12:28:17
0.1988 ریال12:21:17
0.1989 ریال12:14:16
0.1991 ریال12:07:19
0.1992 ریال11:56:17
0.1993 ریال11:49:16
0.1994 ریال11:42:17
0.1993 ریال11:35:17
0.1993 ریال11:35:17
0.1995 ریال11:28:17
0.1994 ریال11:14:16
0.1992 ریال11:07:16
0.1994 ریال11:00:26
0.1994 ریال11:00:25
0.1993 ریال10:56:16
0.1997 ریال10:49:15
0.1995 ریال10:42:18
0.1994 ریال10:35:17
0.1994 ریال10:35:16
0.1996 ریال10:28:17
0.2005 ریال10:21:16
0.2003 ریال10:14:15
0.2002 ریال10:07:17
0.2003 ریال10:00:32
0.2003 ریال10:00:32
0.2002 ریال9:56:15
0.2 ریال9:28:16
0.2003 ریال9:21:16
0.2002 ریال9:14:15
0.2003 ریال9:07:17
0.2004 ریال9:02:07
0.2004 ریال9:02:07
0.2005 ریال8:56:18
0.2004 ریال8:49:16
0.2005 ریال8:42:16
0.2004 ریال8:35:17
0.2004 ریال8:35:17
0.2006 ریال8:28:17
0.2005 ریال8:14:16
0.2006 ریال8:07:18
0.2007 ریال8:00:35
0.2007 ریال8:00:34
0.2006 ریال7:56:17
0.2007 ریال7:42:16
0.2008 ریال7:35:17
0.2008 ریال7:35:16
0.2009 ریال7:28:17
0.2007 ریال7:21:16
0.2008 ریال7:14:15
0.2009 ریال7:07:17
0.2007 ریال6:56:16
0.2008 ریال6:49:16
0.2011 ریال6:35:17
0.2011 ریال6:35:17
0.2009 ریال6:21:17
0.2008 ریال6:14:18
0.2009 ریال5:56:17
0.2008 ریال5:49:16
0.2007 ریال5:42:17
0.2012 ریال5:35:18
0.2012 ریال5:35:17
0.2006 ریال5:28:17
0.2008 ریال5:21:17
0.2007 ریال5:14:15
0.2008 ریال4:49:15
0.2009 ریال4:42:16
0.2008 ریال4:35:17
0.2008 ریال4:35:16
0.201 ریال4:28:16
0.2007 ریال4:21:15
0.2009 ریال4:14:15
0.2007 ریال3:42:17
0.2008 ریال3:28:16
0.2007 ریال3:07:15
0.201 ریال2:49:15
0.2014 ریال2:42:16
0.2015 ریال2:28:17
0.2014 ریال2:21:15
0.2015 ریال2:14:16
0.2013 ریال1:42:18
0.201 ریال1:14:16
0.2011 ریال1:07:16
0.201 ریال1:00:28
0.201 ریال1:00:28
0.2008 ریال0:42:17
0.2011 ریال0:28:15
0.2012 ریال0:21:17
0.2011 ریال0:14:16
0.2013 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی