شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/KES Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۱۵ فروردین
دلار / شیلینگ کنیا 104.6 104.496 106.6 106.3 (0.19%) 0.2 ۲۰:۵۷:۴۴
/ درهم امارات 0.0338 0.0336 0.0338 0.0337 (0.59%) 0.0002 ۱۵:۴۲:۳۹
درهم امارات / 28.87 28.72 29.02 28.91 (0.07%) 0.02 ۱۷:۰۷:۴۶
JPY/AUD 0.0153 0.0151 0.0154 0.0151 (1.99%) 0.0003 ۱۷:۰۷:۴۵
AUD/KES 63.82 63.6 64.78 64.7 (1.73%) 1.1 ۲۰:۴۲:۵۷
JPY/ARS 0.5983 0.5942 0.5991 0.5957 (0.47%) 0.0028 ۲۰:۴۲:۵۶
ARS/KES 1.64 1.63 1.64 1.63 (0%) 0 ۱۹:۱۴:۴۸
JPY/BRL 0.0491 0.048 0.0493 0.0481 (2.49%) 0.0012 ۲۰:۴۲:۵۶
BRL/KES 19.82 19.72 20.32 20.26 (2.17%) 0.43 ۲۰:۴۲:۵۷
JPY/BYN 0.0239 0.0235 0.0239 0.0236 (0.85%) 0.0002 ۱۸:۰۷:۵۶
JPY/CAD 0.0132 0.0129 0.0132 0.013 (0.77%) 0.0001 ۱۵:۴۲:۴۰
CAD/KES 74.59 74.41 75.39 75.19 (0.56%) 0.42 ۲۰:۴۲:۵۸
JPY/CHF 0.901 0.8947 0.9021 0.8959 (0.55%) 0.0049 ۲۰:۴۲:۵۵
CHF/KES 108.59 107.92 108.81 108.68 (0.11%) 0.12 ۲۰:۴۲:۵۸
JPY/CLP 8.0047 7.8026 8.0047 7.8026 (2.56%) 0.1999 ۲۰:۴۲:۵۶
JPY/CNY 0.0654 0.0648 0.0657 0.0651 (0.61%) 0.0004 ۲۰:۴۲:۵۶
CNY/KES 14.95 14.87 15.03 14.97 (0.07%) 0.01 ۱۷:۰۷:۴۷
JPY/CZK 0.2371 0.2333 0.2371 0.2338 (1.5%) 0.0035 ۲۰:۴۲:۵۶
JPY/DKK 0.0638 0.0632 0.0638 0.0635 (0.63%) 0.0004 ۲۰:۴۲:۵۶
DKK/KES 15.36 15.29 15.41 15.37 (0.13%) 0.02 ۲۰:۴۲:۵۸
JPY/EGP 0.1456 0.1446 0.1457 0.1448 (0.62%) 0.0009 ۲۰:۴۲:۵۸
EUR/KES 114.84 112.58 114.94 114.76 (0.03%) 0.03 ۲۰:۴۲:۵۶
JPY/EUR 0.0086 0.0085 0.0086 0.0085 (0%) 0 ۲۳:۴۲:۲۰
GBP/KES 129.973 127.8 131.24 130.658 (0.4%) 0.526 ۲۰:۴۲:۵۶
JPY/GBP 0.0076 0.0075 0.0076 0.0075 (0%) 0 ۰۴:۴۹:۱۶
JPY/HKD 0.0715 0.071 0.0715 0.0711 (0.42%) 0.0003 ۱۹:۴۹:۵۰
HKD/KES 13.6862 13.6782 13.7 13.699 (0.1%) 0.0134 ۲۰:۴۲:۵۹
HUF/KES 0.3137 0.3133 0.3167 0.3154 (0.57%) 0.0018 ۲۰:۴۲:۵۸
JPY/HUF 3.1224 3.0684 3.1224 3.0879 (1.1%) 0.0339 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/IDR 151.65 148.33 152.09 150.73 (0.6%) 0.9 ۲۰:۴۲:۵۶
JPY/INR 0.7037 0.6968 0.7037 0.6968 (0.9%) 0.0063 ۲۰:۴۲:۵۶
INR/KES 1.3917 1.384 1.3982 1.3981 (0.47%) 0.0065 ۲۰:۲۸:۵۳
ISK/KES 0.7372 0.7331 0.7404 0.738 (0.09%) 0.0007 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/ISK 1.329 1.3054 1.329 1.3205 (0.61%) 0.0081 ۲۰:۴۲:۵۵
JPY/JMD 1.26 1.2469 1.26 1.2472 (0.99%) 0.0124 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/JOD 0.0065 0.0065 0.0065 0.0065 (1.54%) 0.0001 ۰۳:۴۲:۱۶
JPY/KRW 11.4115 11.2356 11.423 11.2356 (1.55%) 0.1737 ۲۰:۴۲:۵۶
JPY/MXN 0.2303 0.2256 0.2358 0.2256 (2.04%) 0.0046 ۲۰:۴۲:۵۶
JPY/MYR 0.0401 0.04 0.0403 0.04 (0.5%) 0.0002 ۲۰:۱۴:۵۰
JPY/NOK 0.0988 0.0956 0.0988 0.0958 (2.3%) 0.0022 ۲۰:۴۲:۵۵
JPY/NZD 0.0156 0.0154 0.0157 0.0154 (1.95%) 0.0003 ۱۸:۴۹:۵۰
JPY/PKR 1.5497 1.5304 1.5505 1.5399 (0.56%) 0.0086 ۲۰:۴۲:۵۵
JPY/PLN 0.0393 0.0385 0.0393 0.0387 (1.29%) 0.0005 ۲۰:۲۸:۵۱
JPY/SEK 0.0937 0.0929 0.0941 0.093 (1.18%) 0.0011 ۲۰:۴۲:۵۵
JPY/THB 0.3043 0.3008 0.3043 0.3008 (1.33%) 0.004 ۲۰:۴۲:۵۴
JPY/TWD 0.2793 0.2768 0.2794 0.2772 (0.69%) 0.0019 ۲۰:۲۸:۴۹
JPY/ZAR 0.1758 0.1715 0.178 0.1716 (2.51%) 0.0043 ۲۰:۴۲:۵۴
JPY/KES 0.9787 0.9671 0.9787 0.9734 (0.52%) 0.0051 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/LBP 13.99 13.9 14 13.92 (0.65%) 0.09 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/LKR 1.7619 1.7529 1.7769 1.7732 (0.67%) 0.0118 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/NPR 1.1252 1.1162 1.1252 1.1175 (0.64%) 0.0071 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/PHP 0.4681 0.4635 0.4681 0.4635 (0.93%) 0.0043 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/RUB 0.7058 0.6979 0.7068 0.6982 (1.03%) 0.0072 ۲۰:۴۲:۵۵
JPY/XAF 5.6041 5.5481 5.6041 5.5656 (0.64%) 0.0357 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/XOF 5.6328 5.5836 5.6328 5.5948 (0.63%) 0.0351 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/KWD 0.0028 0.0028 0.0029 0.0028 (3.57%) 0.0001 ۰۳:۴۲:۱۷
JPY/SAR 0.0346 0.0344 0.0347 0.0345 (0.58%) 0.0002 ۱۷:۲۸:۴۵
JPY/SGD 0.0132 0.0131 0.0132 0.0131 (1.53%) 0.0002 ۱۸:۴۹:۵۳
JPY/UAH 0.2537 0.2489 0.2537 0.249 (1.85%) 0.0046 ۲۰:۲۸:۵۵
JPY/TRY 0.062 0.0616 0.0622 0.0621 (0%) 0 ۲۰:۱۴:۵۳
JPY/RUB RTS 0.7015 0.6974 0.7021 0.6986 (0.89%) 0.0062 ۲۰:۴۲:۵۹
MXN/KES 4.2419 4.1281 4.3127 4.3127 (1.47%) 0.0623 ۲۰:۴۲:۵۹
NOK/KES 10.01 10.01 10.2 10.18 (1.6%) 0.16 ۲۰:۴۲:۵۹
NZD/KES 62.34 62.1 63.28 63.09 (1.41%) 0.88 ۲۰:۴۲:۵۹
PHP/KES 2.0923 2.0813 2.1046 2.1001 (0.39%) 0.0082 ۲۰:۴۲:۵۹
PKR/KES 0.6378 0.6323 0.6378 0.6355 (0.17%) 0.0011 ۱۶:۴۹:۴۷
PLN/KES 25.01 24.96 25.26 25.15 (0.6%) 0.15 ۲۰:۴۲:۵۹
RUB/KES 1.3864 1.3792 1.3939 1.3939 (0.49%) 0.0068 ۲۰:۴۲:۵۹
SAR/KES 28.2 28.17 28.32 28.24 (0.11%) 0.03 ۱۷:۲۸:۵۰
SEK/KES 10.43 10.4 10.5 10.49 (0.77%) 0.08 ۲۰:۴۲:۵۹
SGD/KES 73.69 73.64 74.19 74.16 (0.56%) 0.41 ۲۰:۴۲:۵۹
THB/KES 3.2122 3.2077 3.242 3.2388 (0.8%) 0.0256 ۲۰:۴۲:۵۹
TRY/KES 15.76 15.63 15.77 15.68 (0.45%) 0.07 ۲۰:۱۴:۵۳
TWD/KES 3.5057 3.5003 3.5239 3.5133 (0.15%) 0.0054 ۲۰:۴۲:۵۹
VEF/KES 0 0.01 0.01 0.01 (0%) 0 ۲ آبان
ZAR/KES 5.56 5.49 5.68 5.68 (1.79%) 0.1 ۲۰:۱۴:۵۰
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی