شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین ژاپن / شیلینگ کنیا تقاضا

  • نرخ فعلی:0.9818
  • بالاترین قیمت روز:0.9942
  • پایین ترین قیمت روز:0.9813
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9938
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۰:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.9937
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0119

نمودار کندل استیک ین ژاپن / شیلینگ کنیا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک ین ژاپن / شیلینگ کنیا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9818 ریال19:50:19
0.9813 ریال19:22:20
0.9828 ریال19:08:17
0.9834 ریال18:50:01
0.9833 ریال18:36:27
0.9833 ریال18:36:25
0.9831 ریال18:22:16
0.983 ریال18:08:26
0.9832 ریال17:49:59
0.983 ریال17:36:27
0.983 ریال17:36:26
0.9839 ریال17:08:19
0.9868 ریال16:36:23
0.9868 ریال16:36:22
0.987 ریال16:22:15
0.9877 ریال16:08:20
0.9891 ریال15:56:59
0.9894 ریال15:42:58
0.9891 ریال15:36:23
0.9891 ریال15:36:21
0.9895 ریال15:22:00
0.99 ریال15:08:07
0.9894 ریال14:56:57
0.9899 ریال14:43:12
0.9901 ریال14:36:25
0.9901 ریال14:36:22
0.9902 ریال14:21:57
0.9906 ریال14:08:12
0.9907 ریال13:56:57
0.9903 ریال13:42:55
0.9899 ریال13:36:01
0.9899 ریال13:36:00
0.9902 ریال13:21:53
0.9909 ریال13:07:49
0.9899 ریال12:56:51
0.9923 ریال12:42:51
0.9898 ریال12:35:57
0.9898 ریال12:35:57
0.991 ریال12:07:50
0.9914 ریال11:56:52
0.9913 ریال11:42:54
0.9926 ریال11:35:57
0.9926 ریال11:35:57
0.9921 ریال11:21:34
0.9917 ریال11:07:29
0.992 ریال10:42:27
0.9925 ریال10:35:32
0.9925 ریال10:35:32
0.9928 ریال10:21:27
0.9924 ریال10:07:35
0.9929 ریال9:56:30
0.9923 ریال9:42:26
0.9924 ریال9:35:26
0.9924 ریال9:35:26
0.9925 ریال9:21:21
0.9924 ریال8:42:24
0.9923 ریال8:35:28
0.9923 ریال8:35:26
0.9925 ریال8:21:22
0.9926 ریال8:07:24
0.9925 ریال7:42:24
0.9927 ریال7:21:22
0.993 ریال6:56:24
0.9929 ریال6:42:28
0.993 ریال6:35:27
0.993 ریال6:35:27
0.9934 ریال5:56:23
0.9935 ریال5:42:23
0.9939 ریال5:35:27
0.9939 ریال5:35:27
0.9936 ریال5:21:23
0.9937 ریال5:07:21
0.9936 ریال4:56:22
0.994 ریال4:35:22
0.994 ریال4:35:21
0.9939 ریال4:21:22
0.994 ریال4:07:22
0.9942 ریال3:56:24
0.9939 ریال3:42:20
0.9938 ریال3:35:24
0.9938 ریال3:35:24
0.9936 ریال3:21:21
0.9935 ریال3:07:20
0.9937 ریال2:56:21
0.9936 ریال2:42:21
0.9929 ریال2:35:24
0.9929 ریال2:35:24
0.9934 ریال1:56:21
0.9936 ریال1:21:23
0.9937 ریال1:07:21
0.9936 ریال0:42:22
0.9935 ریال0:21:19
0.9938 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی