شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/IDR Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.26%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی