شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین ژاپن / فورینت مجارستان

  • نرخ فعلی:2.7894
  • بالاترین قیمت روز:2.7905
  • پایین ترین قیمت روز:2.7839
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7876
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۹:۲۰
  • نرخ روز گذشته:2.7886
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک ین ژاپن / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک ین ژاپن / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.7894 ریال5:49:20
2.7895 ریال5:42:21
2.7891 ریال5:35:23
2.7891 ریال5:35:22
2.7859 ریال5:28:20
2.7869 ریال5:21:20
2.7867 ریال5:14:19
2.7859 ریال5:00:30
2.7859 ریال5:00:30
2.7839 ریال4:56:19
2.7876 ریال4:49:19
2.7891 ریال4:42:20
2.7884 ریال4:35:20
2.7884 ریال4:35:19
2.7876 ریال4:28:19
2.7862 ریال4:21:18
2.7864 ریال4:14:18
2.7856 ریال4:00:36
2.7856 ریال4:00:35
2.7859 ریال3:56:19
2.7864 ریال3:49:19
2.7867 ریال3:42:20
2.7875 ریال3:35:19
2.7875 ریال3:35:18
2.7876 ریال3:28:20
2.7868 ریال3:21:17
2.7871 ریال3:14:19
2.787 ریال3:07:19
2.7871 ریال3:00:38
2.7871 ریال3:00:37
2.7875 ریال2:56:20
2.7883 ریال2:49:18
2.7876 ریال2:42:19
2.788 ریال2:14:19
2.7874 ریال2:07:19
2.7876 ریال2:00:53
2.7876 ریال2:00:50
2.787 ریال1:56:19
2.7888 ریال1:49:18
2.7873 ریال1:42:23
2.7877 ریال1:35:21
2.7877 ریال1:35:20
2.7895 ریال1:28:21
2.788 ریال1:21:20
2.7892 ریال1:14:20
2.7896 ریال1:07:19
2.7889 ریال1:00:36
2.7889 ریال1:00:36
2.7893 ریال0:56:19
2.7897 ریال0:49:18
2.7905 ریال0:42:22
2.7897 ریال0:35:21
2.7897 ریال0:35:20
2.7885 ریال0:28:19
2.7879 ریال0:21:20
2.7876 ریال0:14:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی