شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین ژاپن / فورینت مجارستان

  • نرخ فعلی:2.7698
  • بالاترین قیمت روز:2.7919
  • پایین ترین قیمت روز:2.7668
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7876
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۷:۲۶
  • نرخ روز گذشته:2.7886
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0188

نمودار کندل استیک ین ژاپن / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک ین ژاپن / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.7698 ریال20:07:26
2.7687 ریال20:00:50
2.7687 ریال20:00:49
2.7711 ریال19:56:23
2.7705 ریال19:49:22
2.7685 ریال19:42:25
2.7668 ریال19:35:24
2.7668 ریال19:35:24
2.7686 ریال19:28:24
2.7728 ریال19:21:22
2.7727 ریال19:14:22
2.7744 ریال19:07:24
2.7769 ریال19:00:41
2.7769 ریال19:00:41
2.7748 ریال18:56:23
2.7767 ریال18:49:22
2.7778 ریال18:42:23
2.7775 ریال18:35:25
2.7775 ریال18:35:25
2.7794 ریال18:28:23
2.7763 ریال18:14:21
2.7758 ریال18:07:26
2.776 ریال18:00:58
2.776 ریال18:00:58
2.7778 ریال17:49:21
2.7799 ریال17:42:22
2.783 ریال17:35:25
2.783 ریال17:35:25
2.7805 ریال17:28:21
2.783 ریال17:14:22
2.7831 ریال17:07:23
2.7863 ریال17:00:53
2.7863 ریال17:00:52
2.7854 ریال16:56:21
2.7848 ریال16:49:20
2.784 ریال16:42:24
2.7842 ریال16:35:23
2.7842 ریال16:35:23
2.7852 ریال16:28:22
2.785 ریال16:14:20
2.7832 ریال16:07:22
2.7856 ریال16:00:51
2.7856 ریال16:00:51
2.7841 ریال15:56:22
2.7848 ریال15:49:21
2.7855 ریال15:42:22
2.7863 ریال15:35:22
2.7863 ریال15:35:21
2.7877 ریال15:28:21
2.7867 ریال15:21:21
2.7881 ریال15:14:20
2.7875 ریال15:07:21
2.7877 ریال15:00:41
2.7877 ریال15:00:41
2.7871 ریال14:56:21
2.7853 ریال14:49:20
2.7839 ریال14:42:22
2.7819 ریال14:35:21
2.7819 ریال14:35:20
2.783 ریال14:28:22
2.7841 ریال14:21:21
2.7844 ریال14:14:19
2.7872 ریال14:07:23
2.7844 ریال14:00:50
2.7844 ریال14:00:49
2.7824 ریال13:56:22
2.7834 ریال13:49:19
2.7841 ریال13:42:22
2.7871 ریال13:35:21
2.7871 ریال13:35:21
2.7839 ریال13:28:22
2.78 ریال13:21:21
2.7808 ریال13:14:19
2.7797 ریال13:07:21
2.7763 ریال13:00:38
2.7763 ریال13:00:37
2.7772 ریال12:56:21
2.7762 ریال12:49:19
2.7753 ریال12:42:20
2.7743 ریال12:35:20
2.7743 ریال12:35:19
2.7734 ریال12:28:22
2.7716 ریال12:21:20
2.7744 ریال12:14:20
2.7758 ریال12:07:25
2.7763 ریال12:00:51
2.7763 ریال12:00:50
2.7752 ریال11:56:21
2.7728 ریال11:49:19
2.7734 ریال11:42:21
2.7728 ریال11:35:21
2.7728 ریال11:35:21
2.7742 ریال11:28:21
2.7739 ریال11:21:21
2.7705 ریال11:14:19
2.7754 ریال11:07:20
2.7746 ریال11:00:35
2.7746 ریال11:00:34
2.7734 ریال10:56:19
2.7726 ریال10:49:19
2.7725 ریال10:42:22
2.7717 ریال10:35:21
2.7717 ریال10:35:20
2.7759 ریال10:28:21
2.784 ریال10:21:19
2.7828 ریال10:14:19
2.7823 ریال10:07:20
2.7846 ریال10:00:40
2.7846 ریال10:00:40
2.7826 ریال9:56:19
2.7824 ریال9:49:18
2.7837 ریال9:42:20
2.783 ریال9:35:20
2.783 ریال9:35:20
2.7826 ریال9:28:20
2.7821 ریال9:21:19
2.7836 ریال9:14:19
2.7835 ریال9:07:20
2.7852 ریال9:02:14
2.7852 ریال9:02:14
2.7847 ریال8:42:20
2.7843 ریال8:35:21
2.7843 ریال8:35:21
2.7858 ریال8:28:20
2.7865 ریال8:21:19
2.7866 ریال8:14:19
2.7871 ریال8:07:21
2.786 ریال8:00:43
2.786 ریال8:00:43
2.7863 ریال7:56:21
2.7878 ریال7:49:19
2.7886 ریال7:42:19
2.7907 ریال7:35:19
2.7907 ریال7:35:19
2.79 ریال7:28:21
2.7919 ریال7:21:18
2.7913 ریال7:14:19
2.7909 ریال7:07:20
2.7911 ریال7:00:40
2.7911 ریال7:00:39
2.7905 ریال6:56:20
2.7908 ریال6:49:20
2.7904 ریال6:42:26
2.7909 ریال6:35:21
2.7909 ریال6:35:20
2.7911 ریال6:28:22
2.7906 ریال6:21:20
2.7904 ریال6:14:22
2.7899 ریال6:07:22
2.7907 ریال6:00:50
2.7907 ریال6:00:47
2.7905 ریال5:56:21
2.7894 ریال5:49:20
2.7895 ریال5:42:21
2.7891 ریال5:35:23
2.7891 ریال5:35:22
2.7859 ریال5:28:20
2.7869 ریال5:21:20
2.7867 ریال5:14:19
2.7859 ریال5:00:30
2.7859 ریال5:00:30
2.7839 ریال4:56:19
2.7876 ریال4:49:19
2.7891 ریال4:42:20
2.7884 ریال4:35:20
2.7884 ریال4:35:19
2.7876 ریال4:28:19
2.7862 ریال4:21:18
2.7864 ریال4:14:18
2.7856 ریال4:00:36
2.7856 ریال4:00:35
2.7859 ریال3:56:19
2.7864 ریال3:49:19
2.7867 ریال3:42:20
2.7875 ریال3:35:19
2.7875 ریال3:35:18
2.7876 ریال3:28:20
2.7868 ریال3:21:17
2.7871 ریال3:14:19
2.787 ریال3:07:19
2.7871 ریال3:00:38
2.7871 ریال3:00:37
2.7875 ریال2:56:20
2.7883 ریال2:49:18
2.7876 ریال2:42:19
2.788 ریال2:14:19
2.7874 ریال2:07:19
2.7876 ریال2:00:53
2.7876 ریال2:00:50
2.787 ریال1:56:19
2.7888 ریال1:49:18
2.7873 ریال1:42:23
2.7877 ریال1:35:21
2.7877 ریال1:35:20
2.7895 ریال1:28:21
2.788 ریال1:21:20
2.7892 ریال1:14:20
2.7896 ریال1:07:19
2.7889 ریال1:00:36
2.7889 ریال1:00:36
2.7893 ریال0:56:19
2.7897 ریال0:49:18
2.7905 ریال0:42:22
2.7897 ریال0:35:21
2.7897 ریال0:35:20
2.7885 ریال0:28:19
2.7879 ریال0:21:20
2.7876 ریال0:14:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی