شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/HKD Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 7.7516 7.7515 7.7539 7.7535 (0.02%) 0.0018 ۱۲:۵۱:۳۳
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۱۵ فروردین
/ درهم امارات 0.0336 0.0336 0.0338 0.0337 (0%) 0 ۱۲:۲۱:۴۱
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1105 2.1103 2.1109 2.1108 (0.02%) 0.0004 ۱۲:۴۲:۳۸
AUD/HKD 4.7148 4.7147 4.8 4.8 (1.68%) 0.0791 ۱۲:۴۲:۳۸
JPY/AUD 0.015 0.0149 0.0151 0.0149 (1.34%) 0.0002 ۱۱:۰۱:۱۲
ARS/HKD 0.1196 0.1196 0.1197 0.1197 (0.34%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/ARS 0.5958 0.5953 0.598 0.5972 (0.2%) 0.0012 ۱۲:۲۱:۴۳
BRL/HKD 1.4621 1.4615 1.4702 1.4668 (0.14%) 0.002 ۱۲:۰۷:۴۲
JPY/BRL 0.0486 0.0483 0.0486 0.0486 (0.21%) 0.0001 ۱۲:۴۲:۳۸
JPY/BYN 0.0237 0.0235 0.0237 0.0235 (0.43%) 0.0001 ۱۱:۴۹:۴۰
CAD/HKD 5.4932 5.486 5.5309 5.5309 (1.31%) 0.0716 ۱۲:۰۷:۴۲
JPY/CAD 0.0129 0.0129 0.013 0.0129 (0.78%) 0.0001 ۰۹:۴۲:۱۷
CHF/HKD 7.9239 7.9209 7.9683 7.9683 (0.54%) 0.0428 ۱۲:۴۲:۳۶
JPY/CHF 0.897 0.8941 0.8986 0.8941 (0.31%) 0.0028 ۱۲:۴۲:۳۶
JPY/CLP 7.8099 7.7957 7.9515 7.8186 (0.09%) 0.0068 ۱۲:۴۲:۳۷
CNY/HKD 1.0933 1.0932 1.0992 1.0992 (0.55%) 0.006 ۱۲:۴۲:۳۷
JPY/CNY 0.065 0.0649 0.0657 0.0649 (0.31%) 0.0002 ۱۲:۰۷:۴۲
JPY/CZK 0.2338 0.231 0.2349 0.231 (1.26%) 0.0029 ۱۲:۴۲:۳۷
DKK/HKD 1.1203 1.12 1.1295 1.1295 (0.76%) 0.0085 ۱۲:۴۲:۳۷
JPY/DKK 0.0635 0.0631 0.0637 0.0631 (0.79%) 0.0005 ۱۲:۴۲:۳۸
JPY/EGP 0.1447 0.1446 0.1453 0.1451 (0.21%) 0.0003 ۱۲:۲۱:۴۵
EUR/HKD 8.366 8.3622 8.4324 8.4324 (0.74%) 0.0619 ۱۲:۴۲:۳۷
JPY/EUR 0.0086 0.0085 0.0086 0.0085 (0%) 0 ۲۳:۴۲:۲۰
GBP/HKD 9.4962 9.4572 9.5651 9.5651 (0.84%) 0.0801 ۱۲:۴۲:۳۸
JPY/GBP 0 0.0075 0.0076 0.0075 (0%) 0 ۱۸ فروردین
SGD/HKD 5.3975 5.3975 5.4397 5.4388 (0.46%) 0.0247 ۱۲:۴۲:۳۵
NZD/HKD 4.6 4.5679 4.6581 4.6544 (1.89%) 0.0865 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/HKD 0.071 0.071 0.0713 0.0712 (0.14%) 0.0001 ۱۰:۴۲:۱۸
KRW/HKD 0.6279 0.6279 0.6382 0.6382 (0.87%) 0.0055 ۱۲:۴۲:۴۰
MXN/HKD 0.3121 0.3038 0.3185 0.3185 (1.85%) 0.0058 ۱۲:۴۲:۴۰
MYR/HKD 1.7776 1.7775 1.7905 1.7873 (0.26%) 0.0046 ۱۲:۴۲:۳۷
ZAR/HKD 0.4043 0.4043 0.4219 0.4219 (1.32%) 0.0055 ۱۲:۴۲:۳۶
INR/HKD 0.1018 0.1018 0.1024 0.1024 (0.39%) 0.0004 ۱۲:۴۲:۳۷
NOK/HKD 0.7433 0.7411 0.7554 0.7542 (1.4%) 0.0104 ۱۲:۴۲:۴۰
PHP/HKD 0.1535 0.1528 0.1538 0.1538 (0.33%) 0.0005 ۱۲:۴۲:۴۰
PLN/HKD 1.8332 1.8329 1.8601 1.8575 (1.24%) 0.0227 ۱۲:۴۲:۴۰
RUB/HKD 0.1017 0.1017 0.1028 0.1026 (0.79%) 0.0008 ۱۲:۲۱:۴۵
SAR/HKD 2.0615 2.0613 2.0621 2.062 (0.03%) 0.0006 ۱۲:۴۲:۴۰
SEK/HKD 0.7668 0.7651 0.7749 0.7749 (1.27%) 0.0097 ۱۲:۴۲:۴۰
THB/HKD 0.2362 0.2353 0.2369 0.2368 (0.17%) 0.0004 ۱۲:۴۲:۳۵
TRY/HKD 1.1421 1.1416 1.1546 1.1526 (0.91%) 0.0104 ۱۲:۴۲:۴۰
TWD/HKD 0.2565 0.2565 0.2575 0.2575 (0.35%) 0.0009 ۱۲:۰۷:۳۹
VEF/HKD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۴ دی
JPY/HUF 3.0905 3.042 3.0999 3.042 (1.56%) 0.0474 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/IDR 150.75 148.33 151.46 148.98 (1.21%) 1.81 ۱۲:۴۲:۳۷
JPY/INR 0.697 0.6956 0.7017 0.6956 (0.23%) 0.0016 ۱۲:۴۲:۳۷
JPY/ISK 1.3219 1.3054 1.3239 1.3144 (0.56%) 0.0074 ۱۲:۴۲:۳۷
JPY/JMD 1.2554 1.2542 1.2596 1.258 (0.17%) 0.0021 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/JOD 0 0.0065 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۱۸ فروردین
JPY/KRW 11.2457 11.1614 11.2943 11.1614 (0.69%) 0.0767 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/MXN 0.2279 0.2238 0.2347 0.2238 (1.65%) 0.0037 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/MYR 0.0399 0.0399 0.04 0.0399 (0.25%) 0.0001 ۱۱:۴۹:۳۸
JPY/NOK 0.0957 0.0945 0.0961 0.0946 (1.27%) 0.0012 ۱۲:۴۲:۳۶
JPY/NZD 0.0154 0.0153 0.0155 0.0153 (1.31%) 0.0002 ۱۱:۰۱:۲۱
JPY/PKR 1.5389 1.5338 1.5451 1.543 (0.2%) 0.0031 ۱۲:۴۲:۳۶
JPY/PLN 0.0388 0.0383 0.0388 0.0383 (1.04%) 0.0004 ۱۲:۰۷:۴۵
JPY/SEK 0.093 0.0921 0.0932 0.0921 (1.09%) 0.001 ۱۲:۴۲:۳۶
JPY/THB 0.3009 0.3004 0.3024 0.3008 (0.1%) 0.0003 ۱۲:۴۲:۳۵
JPY/TWD 0.2771 0.2766 0.2776 0.2767 (0.07%) 0.0002 ۱۲:۴۲:۳۵
JPY/ZAR 0.1714 0.1691 0.1754 0.1691 (1.01%) 0.0017 ۱۲:۲۱:۴۱
JPY/KES 0.9741 0.9732 0.9777 0.9756 (0.11%) 0.0011 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/LBP 13.91 13.9 13.96 13.95 (0.22%) 0.03 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/LKR 1.7735 1.7709 1.7791 1.7768 (0.17%) 0.003 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/NPR 1.1176 1.112 1.1211 1.112 (0.53%) 0.0059 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/PHP 0.4629 0.4629 0.4666 0.463 (0.19%) 0.0009 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/RUB 0.6983 0.6929 0.7031 0.6941 (0.52%) 0.0036 ۱۲:۴۲:۳۶
JPY/XAF 5.5659 5.5598 5.5917 5.5814 (0.26%) 0.0147 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/XOF 5.5948 5.59 5.617 5.6066 (0.2%) 0.011 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/KWD 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 (3.57%) 0.0001 ۰۲:۴۲:۱۷
JPY/SAR 0.0346 0.0344 0.0346 0.0345 (0%) 0 ۱۲:۲۱:۴۲
JPY/SGD 0.0132 0.0131 0.0132 0.0131 (0%) 0 ۰۹:۴۲:۲۲
JPY/UAH 0.2488 0.2488 0.25 0.2489 (0.04%) 0.0001 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/TRY 0.0623 0.0617 0.0623 0.0618 (0.65%) 0.0004 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/RUB RTS 0.6987 0.6929 0.6987 0.6943 (0.53%) 0.0037 ۱۲:۴۲:۴۰
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CNH/HKD 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 (0.23%) 0.0025 ۰۹:۱۴:۱۳
XAU/HKD 12852.783 12852.783 12852.783 12852.783 (2.18%) 273.772 ۱۱:۱۴:۱۴
IDR/HKD 0 0.0005 0.0005 0.0005 (0%) 0 ۲۰ اسفند
XAG/HKD 112.0234 112.0234 117.9415 117.9415 (5.33%) 5.972 ۱۰:۵۶:۱۷
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی