شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین ژاپن / یورو تقاضا

  • نرخ فعلی:0.8357
  • بالاترین قیمت روز:0.8374
  • پایین ترین قیمت روز:0.8339
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8361
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.8365
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک ین ژاپن / یورو تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک ین ژاپن / یورو تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8357 ریال20:43:24
0.8359 ریال20:22:15
0.8358 ریال20:08:30
0.8355 ریال19:43:15
0.8351 ریال19:36:34
0.8351 ریال19:36:34
0.8357 ریال19:22:14
0.8352 ریال19:08:17
0.8348 ریال18:43:15
0.835 ریال18:36:25
0.835 ریال18:36:23
0.8351 ریال18:08:23
0.836 ریال17:57:10
0.8356 ریال17:43:20
0.8364 ریال17:36:25
0.8364 ریال17:36:24
0.8363 ریال17:22:13
0.8357 ریال17:08:18
0.8354 ریال16:36:16
0.8354 ریال16:36:10
0.8351 ریال16:22:01
0.8352 ریال16:08:05
0.8351 ریال15:57:01
0.8357 ریال15:43:00
0.8362 ریال15:36:13
0.8362 ریال15:36:12
0.8359 ریال15:21:56
0.8358 ریال15:07:52
0.836 ریال14:57:01
0.8361 ریال14:42:57
0.8364 ریال14:36:13
0.8364 ریال14:36:00
0.8352 ریال14:21:55
0.8364 ریال14:07:57
0.8359 ریال13:56:57
0.8361 ریال13:42:52
0.8358 ریال13:35:57
0.8358 ریال13:35:57
0.8362 ریال13:21:51
0.8365 ریال13:07:51
0.8374 ریال12:56:53
0.8353 ریال12:42:46
0.8345 ریال12:35:55
0.8345 ریال12:35:51
0.8349 ریال11:56:50
0.8343 ریال11:42:46
0.8345 ریال11:35:52
0.8345 ریال11:35:52
0.8346 ریال11:21:22
0.835 ریال11:07:22
0.8348 ریال10:56:21
0.8347 ریال10:42:22
0.8349 ریال10:35:22
0.8349 ریال10:35:22
0.835 ریال10:21:21
0.8349 ریال10:07:22
0.8353 ریال9:56:20
0.8356 ریال9:42:20
0.8352 ریال9:35:27
0.8352 ریال9:35:27
0.8347 ریال9:21:25
0.8342 ریال9:07:19
0.8347 ریال8:57:17
0.8343 ریال8:42:20
0.8347 ریال8:35:22
0.8347 ریال8:35:22
0.8346 ریال8:21:20
0.8345 ریال8:07:21
0.8344 ریال7:56:21
0.8342 ریال7:42:21
0.8339 ریال7:21:22
0.8342 ریال7:07:21
0.8341 ریال6:56:19
0.8342 ریال6:42:22
0.8341 ریال6:21:22
0.8339 ریال6:07:22
0.8348 ریال5:56:21
0.8351 ریال5:42:21
0.8347 ریال5:35:22
0.8347 ریال5:35:21
0.8344 ریال5:21:21
0.8341 ریال5:07:18
0.8339 ریال4:56:20
0.8349 ریال4:42:20
0.8352 ریال4:35:20
0.8352 ریال4:35:20
0.8357 ریال4:21:19
0.8354 ریال4:07:20
0.8357 ریال3:56:19
0.8355 ریال3:42:19
0.8351 ریال3:35:21
0.8351 ریال3:35:20
0.8353 ریال3:21:21
0.8352 ریال3:07:19
0.836 ریال2:56:19
0.8362 ریال2:42:20
0.8356 ریال2:28:18
0.8354 ریال2:21:19
0.8352 ریال2:07:21
0.8354 ریال1:42:20
0.8352 ریال1:28:16
0.8353 ریال1:21:16
0.8352 ریال1:07:17
0.8354 ریال0:56:15
0.8356 ریال0:42:16
0.8354 ریال0:28:15
0.8351 ریال0:21:17
0.8361 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی