شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/CZK Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرونا چک 24.753 24.722 25.001 24.917 (0.67%) 0.166 ۱۴:۱۱:۰۴
ین ژاپن / دلار 0.0092 0.0092 0.0093 0.0092 (1.09%) 0.0001 ۱۰:۵۷:۰۴
/ درهم امارات 0.0341 0.0338 0.0341 0.0339 (0.29%) 0.0001 ۱۱:۰۰:۲۱
درهم امارات / کرون چک 6.7384 6.7307 6.7991 6.7857 (0.58%) 0.0389 ۱۳:۴۲:۱۶
AUD/CZK 15.254 15.241 15.39 15.3164 (0.41%) 0.0618 ۱۳:۴۲:۱۶
JPY/AUD 0.015 0.0149 0.0151 0.015 (0.67%) 0.0001 ۱۱:۲۱:۱۶
JPY/ARS 0.5969 0.5941 0.5982 0.5944 (0.5%) 0.003 ۱۳:۴۲:۱۶
ARS/CZK 0.3844 0.384 0.3879 0.3872 (0.6%) 0.0023 ۱۳:۴۲:۱۷
JPY/BRL 0.0481 0.0479 0.0482 0.0479 (0.21%) 0.0001 ۱۳:۴۲:۱۶
BRL/CZK 4.77 4.76 4.81 4.8 (0.42%) 0.02 ۱۲:۴۲:۱۶
JPY/BYN 0.0242 0.0238 0.0242 0.0239 (0.84%) 0.0002 ۱۳:۴۲:۱۷
JPY/CAD 0 0.013 0.0132 0.0131 (0%) 0 ۱۱ فروردین
CAD/CZK 17.49 17.45 17.6 17.57 (0.34%) 0.06 ۱۳:۴۲:۱۶
CHF/CZK 25.8146 25.78 25.9443 25.8451 (0.09%) 0.0238 ۱۳:۴۲:۱۴
JPY/CHF 0.8889 0.8853 0.8903 0.8891 (0.07%) 0.0006 ۱۳:۴۲:۱۴
JPY/CLP 7.9692 7.9237 7.9774 7.9259 (0.49%) 0.0389 ۱۳:۴۲:۱۶
JPY/CNY 0.0659 0.0654 0.066 0.0655 (0.46%) 0.0003 ۱۳:۴۲:۱۶
CNY/CZK 3.4859 3.482 3.5217 3.5129 (0.65%) 0.0226 ۱۳:۴۲:۱۸
NZD/CZK 14.8592 14.8571 14.9635 14.8837 (0.07%) 0.0098 ۱۳:۴۲:۱۵
DKK/CZK 3.6601 3.656 3.6792 3.6632 (0.08%) 0.0029 ۱۳:۴۲:۱۶
PLN/CZK 6.0239 5.991 6.0239 6.0139 (0.13%) 0.0079 ۱۳:۴۲:۱۵
GBP/CZK 30.696 30.572 30.761 30.725 (0.09%) 0.028 ۱۳:۴۲:۱۶
EUR/CZK 27.335 27.306 27.478 27.348 (0%) 0.001 ۱۳:۴۲:۱۶
SEK/CZK 2.4725 2.461 2.4796 2.4705 (0.01%) 0.0002 ۱۳:۴۲:۱۴
HKD/CZK 3.1921 3.188 3.2211 3.2149 (0.59%) 0.0187 ۱۳:۴۲:۱۸
INR/CZK 0.3283 0.3278 0.3317 0.3299 (0.37%) 0.0012 ۱۳:۴۲:۱۸
ISK/CZK 0.1759 0.1758 0.1771 0.176 (0%) 0 ۱۳:۴۲:۱۸
JPY/CZK 0.2293 0.2285 0.2305 0.2296 (0.04%) 0.0001 ۱۳:۴۲:۱۶
MXN/CZK 1.0251 1.0251 1.047 1.0404 (2.04%) 0.0208 ۱۳:۴۲:۱۵
NOK/CZK 2.3447 2.3431 2.3822 2.3728 (1.19%) 0.028 ۱۳:۴۲:۱۸
PHP/CZK 0.486 0.4854 0.4908 0.4883 (0.43%) 0.0021 ۱۳:۴۲:۱۸
PKR/CZK 0.149 0.1486 0.1504 0.15 (0.6%) 0.0009 ۱۳:۴۲:۱۸
RUB/CZK 0.3112 0.3112 0.3184 0.3169 (1.9%) 0.0059 ۱۳:۴۲:۱۸
SAR/CZK 6.588 6.5795 6.6553 6.6167 (0.31%) 0.0205 ۱۳:۴۲:۱۸
SGD/CZK 17.39 17.36 17.54 17.46 (0.34%) 0.06 ۱۳:۴۲:۱۸
THB/CZK 0.7578 0.7567 0.7625 0.7581 (0%) 0 ۱۳:۴۲:۱۸
TRY/CZK 3.77 3.76 3.81 3.79 (0.8%) 0.03 ۱۳:۴۲:۱۸
TWD/CZK 0.8173 0.8162 0.8259 0.8225 (0.53%) 0.0043 ۱۳:۴۲:۱۸
VEF/CZK 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 (33.33%) 0.0001 ۱۹:۲۸:۱۶
ZAR/CZK 1.382 1.378 1.3923 1.3875 (0.49%) 0.0068 ۱۳:۴۲:۱۴
JPY/DKK 0.0628 0.0624 0.0629 0.0629 (0%) 0 ۱۳:۰۰:۲۵
JPY/EGP 0.1464 0.1455 0.1465 0.1456 (0.48%) 0.0007 ۱۳:۴۲:۱۸
JPY/EUR 0 0.0083 0.0084 0.0084 (0%) 0 ۱۱ فروردین
JPY/GBP 0 0.0075 0.0076 0.0075 (0%) 0 ۱۱ فروردین
JPY/HKD 0.0719 0.0714 0.072 0.0715 (0.42%) 0.0003 ۱۳:۲۱:۱۶
JPY/HUF 3.0115 3.0011 3.0239 3.0156 (0.07%) 0.002 ۱۳:۴۲:۱۸
JPY/IDR 151.54 150.43 151.67 150.43 (0.68%) 1.03 ۱۳:۴۲:۱۶
JPY/INR 0.6993 0.6954 0.7004 0.697 (0.27%) 0.0019 ۱۳:۴۲:۱۶
JPY/ISK 1.3047 1.2994 1.306 1.3057 (0.06%) 0.0008 ۱۳:۴۲:۱۵
JPY/JMD 1.2614 1.2536 1.2629 1.2539 (0.53%) 0.0066 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/JOD 0.0065 0.0065 0.0066 0.0065 (1.54%) 0.0001 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/KRW 11.3547 11.2427 11.3636 11.2883 (0.57%) 0.0644 ۱۳:۴۲:۱۵
JPY/MXN 0.2239 0.2199 0.2241 0.2207 (1.9%) 0.0042 ۱۳:۴۲:۱۵
JPY/MYR 0.0402 0.0397 0.0402 0.0398 (0.75%) 0.0003 ۱۲:۴۲:۱۵
JPY/NOK 0.0979 0.0965 0.0982 0.097 (1.03%) 0.001 ۱۳:۴۲:۱۵
JPY/NZD 0.0155 0.0153 0.0155 0.0155 (0.65%) 0.0001 ۱۳:۴۲:۱۵
JPY/PKR 1.5474 1.5249 1.5481 1.5322 (0.93%) 0.0143 ۱۳:۴۲:۱۵
JPY/PLN 0.0377 0.0377 0.0384 0.0382 (0.26%) 0.0001 ۱۳:۴۲:۱۵
JPY/SEK 0.0933 0.0927 0.0933 0.0932 (0.11%) 0.0001 ۱۳:۴۲:۱۴
JPY/THB 0.3027 0.3005 0.3033 0.3032 (0.13%) 0.0004 ۱۳:۴۲:۱۳
JPY/TWD 0.2808 0.2774 0.2811 0.2793 (0.5%) 0.0014 ۱۳:۴۲:۱۳
JPY/ZAR 0.1662 0.1653 0.1666 0.1657 (0.36%) 0.0006 ۱۳:۴۲:۱۴
JPY/KES 0.971 0.9655 0.9727 0.9695 (0.1%) 0.001 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/LBP 14.08 13.99 14.09 13.99 (0.57%) 0.08 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/LKR 1.7471 1.7366 1.7494 1.7463 (0.04%) 0.0007 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/NPR 1.1211 1.1118 1.1221 1.1141 (0.55%) 0.0061 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/PHP 0.4721 0.4679 0.4726 0.4704 (0.28%) 0.0013 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/RUB 0.7377 0.7223 0.7377 0.7247 (1.77%) 0.0128 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/XAF 5.492 5.4657 5.5056 5.4904 (0.04%) 0.002 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/XOF 5.5224 5.487 5.5344 5.4944 (0.46%) 0.0254 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/KWD 0 0.0028 0.0029 0.0029 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/SAR 0.0349 0.0346 0.0349 0.0347 (0.29%) 0.0001 ۱۲:۴۲:۱۴
JPY/SGD 0.0131 0.0131 0.0132 0.0132 (0%) 0 ۱۳:۰۰:۳۰
JPY/UAH 0.2608 0.254 0.2611 0.254 (2.64%) 0.0067 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/TRY 0.061 0.0606 0.0611 0.0606 (0.5%) 0.0003 ۱۲:۴۲:۱۸
JPY/RUB RTS 0.7376 0.7226 0.7376 0.7242 (1.84%) 0.0133 ۱۳:۴۲:۱۹
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
BTC/CZK 160327 160327 160327 160327 (6.29%) 9484 ۰۹:۱۴:۱۲
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی