شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

/ درهم امارات

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 0 3.6724 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۸ فروردین
ین ژاپن / دلار 0 0.009 0.0093 0.0093 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 2.6229 2.6221 2.6229 2.6225 (0.07%) 0.0019 ۰۱:۰۰:۱۸
/ درهم امارات 3.8575 3.8551 3.8575 3.8551 (0.08%) 0.0032 ۰۱:۰۰:۱۸
/ درهم امارات 0.548 0.5478 0.548 0.5478 (0.05%) 0.0003 ۰۰:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 4.09 4.0874 4.0904 4.0874 (0.05%) 0.0019 ۰۱:۰۰:۱۸
/ درهم امارات 4.5668 4.5642 4.5679 4.5642 (0.07%) 0.0033 ۰۱:۰۰:۱۸
/ درهم امارات 0.0342 0.0342 0.0342 0.0342 (0.29%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۱۸
/ درهم امارات 0 0.057 0.0571 0.0571 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 2.2625 2.277 2.2625 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.7192 0.7263 0.7203 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.5176 0.5204 0.5177 (0%) 0 ۸ فروردین
/ درهم امارات 0 0.4739 0.4739 0.4739 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.1564 0.1573 0.1573 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.35 0.3529 0.35 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 2.2159 2.2282 2.2159 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.9008 0.9018 0.9016 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.0465 0.0468 0.0466 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.9779 0.9782 0.978 (0%) 0 ۸ فروردین
/ درهم امارات 0 0.3706 0.372 0.372 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 2.5737 2.5765 2.5737 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.1129 0.1131 0.1129 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.5691 0.5708 0.5692 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.1216 0.1217 0.1217 (0%) 0 ۹ فروردین
VEF/AED 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
/ درهم امارات 0 0.2081 0.209 0.2084 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 11.67 11.89 11.73 (0%) 0 ۸ فروردین
/ درهم امارات 0 5.1795 5.1819 5.1819 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/AUD 0 0.0151 0.0151 0.0151 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/ARS 0.5975 0.5975 0.5982 0.5982 (0.2%) 0.0012 ۰۱:۰۰:۲۲
JPY/BRL 0 0.0469 0.0474 0.0473 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/BYN 0 0.024 0.024 0.024 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/CAD 0 0.013 0.013 0.013 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/CHF 0.8847 0.8847 0.8868 0.8868 (0.33%) 0.0029 ۰۱:۰۰:۱۹
JPY/CLP 0 7.7354 7.7415 7.7354 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/CNY 0 0.0658 0.0659 0.0659 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/CZK 0 0.2274 0.2282 0.2277 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/DKK 0 0.0621 0.0623 0.0623 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/EGP 0 0.1463 0.1464 0.1463 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/EUR 0 0.0083 0.0084 0.0083 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/GBP 0 0.0075 0.0076 0.0075 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/HKD 0 0.0718 0.0719 0.0718 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/HUF 0 2.9637 2.9704 2.9673 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/IDR 150.25 150.25 150.44 150.44 (0.19%) 0.29 ۰۱:۰۰:۲۰
JPY/INR 0 0.6998 0.7003 0.6999 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/ISK 0 1.2851 1.2876 1.2851 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/JMD 0 1.2694 1.2704 1.2694 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/JOD 0 0.0065 0.0066 0.0066 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/KRW 11.266 11.266 11.2806 11.2806 (0.19%) 0.0219 ۰۱:۰۰:۲۰
JPY/MXN 0.2165 0.2165 0.2204 0.2203 (1.8%) 0.0039 ۰۱:۰۰:۱۹
JPY/MYR 0 0.0401 0.0401 0.0401 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/NOK 0 0.0966 0.0975 0.0975 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/NZD 0 0.0153 0.0154 0.0153 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/PKR 1.5424 1.5424 1.5438 1.5438 (0.16%) 0.0024 ۰۱:۰۰:۲۰
JPY/PLN 0 0.0373 0.0381 0.0378 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/SEK 0 0.0919 0.0921 0.0919 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/THB 0 0.3012 0.3015 0.3015 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/TWD 0.2804 0.2804 0.2807 0.2807 (0.18%) 0.0005 ۰۱:۰۰:۲۲
JPY/ZAR 0.1662 0.1662 0.1676 0.1676 (1.27%) 0.0021 ۰۱:۰۰:۱۸
JPY/KES 0 0.969 0.9698 0.969 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/LBP 0 14.07 14.08 14.07 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/LKR 0 1.7463 1.7476 1.7463 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/NPR 0 1.1096 1.1104 1.1096 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/PHP 0 0.4739 0.4743 0.4739 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/RUB 0 0.7276 0.7317 0.7301 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/XAF 0 5.5221 5.5247 5.5221 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/XOF 0 5.5465 5.5502 5.5465 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/KWD 0 0.0028 0.0029 0.0029 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/SAR 0 0.0343 0.0348 0.0348 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/SGD 0 0.0132 0.0133 0.0132 (0%) 0 ۸ فروردین
JPY/UAH 0 0.2608 0.2609 0.2608 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/TRY 0 0.0598 0.0598 0.0598 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/RUB RTS 0 0.7268 0.7307 0.7295 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
/ درهم امارات 0 9.5298 9.5298 9.5298 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 1.0166 1.0166 1.0166 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی