شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPMorgan

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.77%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی