شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 914 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,219 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,445 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی