شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.4124
  • بالاترین قیمت روز:1.4124
  • پایین ترین قیمت روز:1.4114
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4118
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ بهمن
  • نرخ روز گذشته:1.4124
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4124 ریال16:33:18
1.4118 ریال16:29:15
1.4124 ریال16:28:29
1.4118 ریال16:22:17
1.4124 ریال16:21:37
1.4118 ریال15:59:57
1.4124 ریال15:57:57
1.4118 ریال15:57:26
1.4124 ریال15:56:16
1.4124 ریال15:56:12
1.4118 ریال15:52:10
1.4124 ریال15:51:36
1.4124 ریال15:51:36
1.4118 ریال15:43:23
1.4124 ریال15:42:18
1.4118 ریال15:37:47
1.412 ریال15:36:46
1.412 ریال15:36:43
1.4118 ریال15:29:50
1.412 ریال15:29:07
1.4124 ریال15:27:52
1.412 ریال15:19:51
1.4124 ریال15:17:52
1.412 ریال15:07:39
1.4124 ریال15:05:18
1.4124 ریال15:05:17
1.412 ریال14:56:26
1.4124 ریال14:55:16
1.4124 ریال14:55:16
1.412 ریال14:50:24
1.412 ریال14:50:18
1.4118 ریال14:49:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات