شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JOD/GBP Bid

  • نرخ فعلی:1.1546
  • بالاترین قیمت روز:1.1575
  • پایین ترین قیمت روز:1.1539
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1539
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۷:۳۵
  • نرخ روز گذشته:1.1574
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0028

نمودار کندل استیک JOD/GBP Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک JOD/GBP Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1546 ریال22:07:35
1.1545 ریال22:00:53
1.1545 ریال22:00:52
1.1546 ریال21:56:31
1.1547 ریال21:49:29
1.1548 ریال21:42:31
1.155 ریال21:35:35
1.155 ریال21:35:35
1.1546 ریال21:28:31
1.1548 ریال21:21:28
1.1546 ریال21:07:30
1.1544 ریال20:56:30
1.1543 ریال20:49:31
1.154 ریال20:42:32
1.1544 ریال20:35:33
1.1544 ریال20:35:32
1.1543 ریال20:28:31
1.1545 ریال20:21:33
1.1541 ریال20:14:31
1.1543 ریال20:00:56
1.1543 ریال20:00:54
1.1546 ریال19:56:33
1.1548 ریال19:49:28
1.1547 ریال19:42:32
1.154 ریال19:28:33
1.1544 ریال19:21:33
1.1546 ریال19:14:31
1.1548 ریال19:07:33
1.1549 ریال18:56:34
1.155 ریال18:49:28
1.1552 ریال18:42:33
1.1548 ریال18:35:34
1.1548 ریال18:35:33
1.1554 ریال18:28:31
1.1556 ریال18:21:32
1.1551 ریال18:14:30
1.1552 ریال18:07:32
1.155 ریال18:01:00
1.155 ریال18:00:59
1.1553 ریال17:56:32
1.1556 ریال17:42:32
1.1552 ریال17:35:35
1.1552 ریال17:35:33
1.1551 ریال17:28:29
1.1552 ریال17:21:33
1.1553 ریال17:07:32
1.1554 ریال16:56:29
1.1551 ریال16:49:28
1.1548 ریال16:35:31
1.1548 ریال16:35:31
1.1559 ریال16:28:27
1.1561 ریال16:21:30
1.1565 ریال16:07:28
1.1564 ریال16:00:53
1.1564 ریال16:00:53
1.1563 ریال15:49:28
1.1559 ریال15:42:29
1.1556 ریال15:28:27
1.1557 ریال15:07:27
1.1562 ریال15:00:43
1.1562 ریال15:00:42
1.1557 ریال14:56:27
1.1558 ریال14:49:25
1.1559 ریال14:42:29
1.1558 ریال14:35:32
1.1558 ریال14:35:32
1.1554 ریال14:21:27
1.1559 ریال14:07:30
1.1562 ریال13:49:25
1.1561 ریال13:42:26
1.1563 ریال13:35:28
1.1563 ریال13:35:26
1.1558 ریال13:28:26
1.1563 ریال13:21:27
1.1562 ریال13:14:26
1.1569 ریال13:07:24
1.1574 ریال13:00:41
1.1574 ریال13:00:39
1.1573 ریال12:56:25
1.1574 ریال12:49:25
1.1573 ریال12:42:24
1.1572 ریال12:35:26
1.1572 ریال12:35:26
1.1571 ریال12:28:24
1.1569 ریال12:21:25
1.1575 ریال12:14:23
1.1571 ریال12:07:28
1.1573 ریال11:56:24
1.157 ریال11:49:24
1.1566 ریال11:42:24
1.1565 ریال11:35:26
1.1565 ریال11:35:25
1.1567 ریال11:28:20
1.1566 ریال11:21:20
1.1565 ریال11:14:20
1.1563 ریال11:07:19
1.1567 ریال11:00:37
1.1567 ریال11:00:37
1.1562 ریال10:56:19
1.1565 ریال10:49:18
1.1562 ریال10:42:18
1.1565 ریال10:28:17
1.1564 ریال10:21:19
1.1562 ریال10:14:18
1.1558 ریال10:07:18
1.1555 ریال9:56:19
1.1556 ریال9:42:17
1.1558 ریال9:35:18
1.1558 ریال9:35:18
1.1557 ریال9:21:17
1.1559 ریال9:07:18
1.1558 ریال9:00:27
1.1558 ریال9:00:27
1.1559 ریال8:56:17
1.1558 ریال8:49:16
1.1561 ریال8:44:44
1.156 ریال8:35:21
1.156 ریال8:35:19
1.1561 ریال8:28:17
1.1559 ریال8:21:19
1.156 ریال8:14:17
1.1559 ریال8:07:18
1.156 ریال8:00:38
1.156 ریال8:00:37
1.1558 ریال7:56:19
1.156 ریال7:49:18
1.1562 ریال7:42:18
1.1564 ریال7:37:00
1.1564 ریال7:37:00
1.1562 ریال7:28:17
1.1559 ریال7:21:18
1.1562 ریال7:14:16
1.1561 ریال7:07:18
1.1562 ریال6:56:18
1.1559 ریال6:49:17
1.1557 ریال6:42:18
1.1558 ریال6:35:26
1.1558 ریال6:35:26
1.1556 ریال6:28:21
1.1558 ریال6:21:18
1.1562 ریال6:14:19
1.1557 ریال6:07:19
1.1554 ریال6:00:39
1.1554 ریال6:00:38
1.1556 ریال5:56:19
1.1557 ریال5:42:20
1.1553 ریال5:35:18
1.1553 ریال5:35:18
1.1551 ریال5:21:19
1.1548 ریال5:14:16
1.155 ریال5:07:18
1.1553 ریال4:56:17
1.1556 ریال4:49:15
1.1559 ریال4:42:17
1.1554 ریال4:35:17
1.1554 ریال4:35:16
1.1553 ریال4:28:17
1.1554 ریال4:21:17
1.1553 ریال4:14:15
1.1554 ریال4:07:16
1.1553 ریال3:56:17
1.1552 ریال3:49:15
1.1555 ریال3:35:17
1.1555 ریال3:35:17
1.1558 ریال3:28:17
1.1541 ریال3:21:16
1.154 ریال3:07:18
1.1542 ریال2:56:18
1.1544 ریال2:49:15
1.1543 ریال2:28:15
1.1542 ریال2:21:15
1.1543 ریال2:00:30
1.1543 ریال2:00:30
1.154 ریال1:56:16
1.1539 ریال1:42:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی