iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JMD/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0073
  • بالاترین قیمت روز:0.0073
  • پایین ترین قیمت روز:0.0072
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0072
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۱:۳۶
  • نرخ روز گذشته:0.0073
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک JMD/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک JMD/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0073 ریال13:01:36
0.0072 ریال13:01:09
0.0072 ریال13:01:07
0.0073 ریال12:57:29
0.0072 ریال12:56:39
0.0073 ریال12:50:39
0.0073 ریال12:50:35
0.0072 ریال12:49:39
0.0073 ریال12:43:31
0.0072 ریال12:42:36
0.0073 ریال12:36:28
0.0072 ریال12:35:37
0.0072 ریال12:35:36
0.0073 ریال12:29:31
0.0072 ریال12:28:37
0.0073 ریال12:22:09
0.0072 ریال12:21:18
0.0073 ریال12:15:11
0.0073 ریال12:15:10
0.0072 ریال12:14:17
0.0073 ریال12:08:05
0.0072 ریال12:07:14
0.0073 ریال12:01:05
0.0072 ریال12:00:22
0.0072 ریال12:00:21
0.0073 ریال11:57:05
0.0072 ریال11:56:14
0.0073 ریال11:50:05
0.0072 ریال11:49:13
0.0073 ریال11:43:04
0.0072 ریال11:42:13
0.0073 ریال11:36:04
0.0072 ریال11:35:15
0.0072 ریال11:35:14
0.0073 ریال11:29:04
0.0072 ریال11:28:13
0.0073 ریال11:22:05
0.0072 ریال11:21:14
0.0073 ریال11:15:04
0.0073 ریال11:15:04
0.0072 ریال11:14:12
0.0073 ریال11:08:05
0.0072 ریال11:07:13
0.0073 ریال11:01:06
0.0072 ریال11:00:19
0.0072 ریال11:00:17
0.0073 ریال10:57:04
0.0072 ریال10:56:13
0.0073 ریال10:50:05
0.0073 ریال10:50:04
0.0072 ریال10:49:13
0.0073 ریال10:43:04
0.0072 ریال10:42:13
0.0073 ریال10:36:05
0.0072 ریال10:35:13
0.0072 ریال10:35:12
0.0073 ریال10:29:04
0.0072 ریال10:28:13
0.0073 ریال10:22:04
0.0072 ریال10:21:13
0.0073 ریال10:15:05
0.0073 ریال10:15:04
0.0072 ریال10:14:12
0.0073 ریال10:08:04
0.0072 ریال10:07:12
0.0073 ریال10:01:05
0.0072 ریال10:00:21
0.0072 ریال10:00:13
0.0073 ریال9:57:04
0.0072 ریال9:56:12
0.0073 ریال9:50:04
0.0073 ریال9:50:04
0.0072 ریال9:49:12
0.0073 ریال9:43:04
0.0072 ریال9:42:12
0.0073 ریال9:36:04
0.0072 ریال9:35:13
0.0072 ریال9:35:13
0.0073 ریال9:29:04
0.0072 ریال9:28:12
0.0073 ریال9:22:03
0.0072 ریال9:21:13
0.0073 ریال9:15:04
0.0073 ریال9:15:04
0.0072 ریال9:14:12
0.0073 ریال9:08:04
0.0072 ریال9:07:12
0.0073 ریال9:01:05
0.0072 ریال9:00:19
0.0072 ریال9:00:18
0.0073 ریال8:57:04
0.0072 ریال8:56:13
0.0073 ریال8:50:05
0.0073 ریال8:50:04
0.0072 ریال8:49:13
0.0073 ریال8:43:04
0.0072 ریال8:42:13
0.0073 ریال8:36:04
0.0072 ریال8:35:14
0.0072 ریال8:35:13
0.0073 ریال8:29:04
0.0072 ریال8:28:12
0.0073 ریال8:22:04
0.0072 ریال8:21:13
0.0073 ریال8:15:04
0.0073 ریال8:15:04
0.0072 ریال8:14:13
0.0073 ریال8:08:03
0.0072 ریال8:07:12
0.0073 ریال8:01:04
0.0072 ریال8:00:13
0.0073 ریال7:57:04
0.0072 ریال7:56:12
0.0073 ریال7:50:04
0.0072 ریال7:49:12
0.0073 ریال7:43:04
0.0072 ریال7:42:12
0.0073 ریال7:36:04
0.0072 ریال7:35:14
0.0072 ریال7:35:13
0.0073 ریال7:29:04
0.0072 ریال7:28:12
0.0073 ریال7:22:21
0.0072 ریال7:21:35
0.0073 ریال7:15:05
0.0073 ریال7:15:04
0.0072 ریال7:14:13
0.0073 ریال7:08:04
0.0072 ریال7:07:13
0.0073 ریال7:01:05
0.0072 ریال7:00:26
0.0072 ریال7:00:18
0.0073 ریال6:57:05
0.0072 ریال6:56:14
0.0073 ریال6:50:03
0.0072 ریال6:49:13
0.0073 ریال6:43:04
0.0072 ریال6:42:13
0.0073 ریال6:36:05
0.0072 ریال6:35:14
0.0072 ریال6:35:14
0.0073 ریال6:29:04
0.0072 ریال6:28:13
0.0073 ریال6:22:05
0.0072 ریال6:21:17
0.0073 ریال6:15:05
0.0073 ریال6:15:04
0.0072 ریال6:14:14
0.0073 ریال6:08:04
0.0072 ریال6:07:14
0.0073 ریال6:01:08
0.0072 ریال6:00:22
0.0072 ریال6:00:22
0.0073 ریال5:57:04
0.0072 ریال5:56:14
0.0073 ریال5:50:07
0.0073 ریال5:50:07
0.0072 ریال5:49:16
0.0073 ریال5:43:04
0.0072 ریال5:42:14
0.0073 ریال5:36:04
0.0072 ریال5:35:14
0.0072 ریال5:35:14
0.0073 ریال5:29:05
0.0072 ریال5:28:13
0.0073 ریال5:22:04
0.0072 ریال5:21:15
0.0073 ریال5:15:05
0.0073 ریال5:15:04
0.0072 ریال5:14:14
0.0073 ریال5:08:04
0.0072 ریال5:07:12
0.0073 ریال5:01:06
0.0072 ریال5:00:20
0.0072 ریال5:00:18
0.0073 ریال4:57:05
0.0072 ریال4:56:13
0.0073 ریال4:50:05
0.0073 ریال4:50:04
0.0072 ریال4:49:12
0.0073 ریال4:43:04
0.0072 ریال4:42:13
0.0073 ریال4:36:05
0.0072 ریال4:35:16
0.0072 ریال4:35:14
0.0073 ریال4:29:04
0.0072 ریال4:28:12
0.0073 ریال4:22:04
0.0072 ریال4:21:14
0.0073 ریال4:15:03
0.0072 ریال4:14:13
0.0073 ریال4:08:04
0.0072 ریال4:07:13
0.0073 ریال4:01:05
0.0072 ریال4:00:19
0.0072 ریال4:00:18
0.0073 ریال3:57:04
0.0072 ریال3:56:13
0.0073 ریال3:50:06
0.0073 ریال3:50:04
0.0072 ریال3:49:12
0.0073 ریال3:43:04
0.0072 ریال3:42:12
0.0073 ریال3:36:04
0.0072 ریال3:35:16
0.0072 ریال3:35:14
0.0073 ریال3:29:04
0.0072 ریال3:28:12
0.0073 ریال3:22:04
0.0072 ریال3:21:14
0.0073 ریال3:15:05
0.0073 ریال3:15:04
0.0072 ریال3:14:13
0.0073 ریال3:08:04
0.0072 ریال3:07:13
0.0073 ریال3:01:06
0.0072 ریال3:00:19
0.0072 ریال3:00:18
0.0073 ریال2:57:04
0.0072 ریال2:56:13
0.0073 ریال2:50:05
0.0073 ریال2:50:04
0.0072 ریال2:49:12
0.0073 ریال2:43:04
0.0072 ریال2:42:13
0.0073 ریال2:36:04
0.0072 ریال2:35:15
0.0072 ریال2:35:14
0.0073 ریال2:29:04
0.0072 ریال2:28:12
0.0073 ریال2:22:04
0.0072 ریال2:21:14
0.0073 ریال2:15:05
0.0073 ریال2:15:04
0.0072 ریال2:14:13
0.0073 ریال2:08:04
0.0072 ریال2:07:13
0.0073 ریال2:01:06
0.0072 ریال2:00:23
0.0072 ریال2:00:18
0.0073 ریال1:57:04
0.0072 ریال1:56:13
0.0073 ریال1:50:03
0.0072 ریال1:49:13
0.0073 ریال1:43:04
0.0072 ریال1:42:13
0.0073 ریال1:36:04
0.0072 ریال1:35:13
0.0072 ریال1:35:13
0.0073 ریال1:29:05
0.0072 ریال1:28:12
0.0073 ریال1:22:04
0.0072 ریال1:21:14
0.0073 ریال1:15:05
0.0073 ریال1:15:04
0.0072 ریال1:14:13
0.0073 ریال1:08:04
0.0072 ریال1:07:12
0.0073 ریال1:01:05
0.0072 ریال1:00:21
0.0072 ریال1:00:20
0.0073 ریال0:57:04
0.0072 ریال0:56:13
0.0073 ریال0:50:05
0.0073 ریال0:50:04
0.0072 ریال0:49:12
0.0073 ریال0:43:03
0.0072 ریال0:42:13
0.0073 ریال0:36:05
0.0072 ریال0:35:14
0.0072 ریال0:35:14
0.0073 ریال0:29:04
0.0072 ریال0:28:16
0.0073 ریال0:22:04
0.0072 ریال0:21:14
0.0073 ریال0:15:05
0.0073 ریال0:15:04
0.0072 ریال0:14:13
0.0073 ریال0:08:04
0.0072 ریال0:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات