شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Japan Tobacco

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 81.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 283.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 392.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.53%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی