iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Italy 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,405 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 83.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 135.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 222.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.96%