شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

It Now ISE

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.25%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی