شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

It Now IDIV

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.58%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی