شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرونا ایسلند / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:4.3776
  • بالاترین قیمت روز:4.3797
  • پایین ترین قیمت روز:4.3442
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.3556
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۷:۳۵
  • نرخ روز گذشته:4.3565
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0211

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.3776 ریال14:07:35
4.3771 ریال14:00:53
4.3771 ریال14:00:53
4.3769 ریال13:56:27
4.3782 ریال13:49:27
4.3753 ریال13:42:27
4.3746 ریال13:28:29
4.3729 ریال13:21:28
4.373 ریال13:14:26
4.3735 ریال13:00:49
4.3735 ریال13:00:49
4.3716 ریال12:56:28
4.3719 ریال12:49:27
4.3758 ریال12:42:25
4.3768 ریال12:28:27
4.3746 ریال12:21:27
4.3764 ریال12:14:26
4.3784 ریال12:07:28
4.3797 ریال12:01:08
4.3797 ریال12:01:08
4.3759 ریال11:56:27
4.3758 ریال11:49:25
4.3756 ریال11:42:27
4.3743 ریال11:35:26
4.3743 ریال11:35:26
4.3755 ریال11:14:21
4.3727 ریال11:07:21
4.373 ریال10:56:21
4.3727 ریال10:49:20
4.373 ریال10:42:21
4.3738 ریال10:35:21
4.3738 ریال10:35:21
4.3701 ریال10:28:19
4.3714 ریال10:21:21
4.373 ریال10:07:21
4.3733 ریال10:00:38
4.3733 ریال10:00:38
4.3743 ریال9:56:21
4.3717 ریال9:49:19
4.3712 ریال9:42:20
4.3716 ریال9:35:20
4.3716 ریال9:35:19
4.372 ریال9:28:20
4.3714 ریال9:21:21
4.3716 ریال9:14:19
4.3724 ریال9:07:19
4.372 ریال9:00:35
4.372 ریال9:00:35
4.3735 ریال8:56:20
4.3733 ریال8:49:19
4.3737 ریال8:42:21
4.3735 ریال8:35:20
4.3735 ریال8:35:20
4.372 ریال8:28:20
4.3717 ریال8:21:18
4.3711 ریال8:14:20
4.3699 ریال8:00:44
4.3699 ریال8:00:43
4.3707 ریال7:56:21
4.3685 ریال7:49:20
4.368 ریال7:35:22
4.368 ریال7:35:22
4.3656 ریال7:14:20
4.3652 ریال6:49:20
4.3659 ریال6:35:23
4.3659 ریال6:35:23
4.3677 ریال6:21:20
4.3665 ریال6:14:19
4.3677 ریال6:00:50
4.3677 ریال6:00:50
4.3696 ریال5:49:20
4.3677 ریال5:35:23
4.3677 ریال5:35:23
4.3685 ریال5:14:21
4.3665 ریال5:00:33
4.3665 ریال5:00:32
4.3639 ریال4:49:20
4.3646 ریال4:35:21
4.3646 ریال4:35:21
4.3643 ریال4:14:19
4.3607 ریال4:00:40
4.3607 ریال4:00:40
4.3588 ریال3:49:18
4.3607 ریال3:35:20
4.3607 ریال3:35:19
4.3442 ریال3:14:18
4.3585 ریال3:00:34
4.3585 ریال3:00:34
4.3578 ریال2:49:18
4.3586 ریال2:35:20
4.3586 ریال2:35:19
4.3594 ریال2:21:19
4.36 ریال2:00:44
4.36 ریال2:00:44
4.3597 ریال1:49:20
4.359 ریال1:35:20
4.359 ریال1:35:20
4.3587 ریال1:21:19
4.3577 ریال1:07:19
4.3568 ریال0:49:16
4.3572 ریال0:35:18
4.3572 ریال0:35:18
4.3567 ریال0:21:19
4.3556 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی