شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرونا ایسلند / روپیه نپال تقاضا

  • نرخ فعلی:0.8931
  • بالاترین قیمت روز:0.8935
  • پایین ترین قیمت روز:0.8891
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8903
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۵:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.8908
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / روپیه نپال تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / روپیه نپال تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8931 ریال14:35:24
0.8931 ریال14:35:24
0.8929 ریال14:28:24
0.893 ریال14:21:23
0.8928 ریال14:14:21
0.8932 ریال14:07:26
0.8934 ریال13:56:22
0.8935 ریال13:49:22
0.8923 ریال13:42:23
0.8922 ریال13:35:26
0.8922 ریال13:35:25
0.8915 ریال13:28:24
0.8912 ریال13:21:24
0.8915 ریال13:14:22
0.8908 ریال13:07:25
0.8903 ریال13:00:34
0.8903 ریال13:00:34
0.8905 ریال12:56:24
0.89 ریال12:49:20
0.8898 ریال12:42:24
0.8891 ریال12:28:24
0.8893 ریال12:21:23
0.8904 ریال12:14:20
0.8903 ریال12:07:27
0.8899 ریال11:56:23
0.8905 ریال11:49:22
0.891 ریال11:42:25
0.8908 ریال11:35:25
0.8908 ریال11:35:24
0.8903 ریال11:21:22
0.8904 ریال11:14:22
0.8905 ریال11:07:24
0.8907 ریال11:00:41
0.8907 ریال11:00:41
0.8906 ریال10:56:21
0.8911 ریال10:42:22
0.8909 ریال10:35:22
0.8909 ریال10:35:21
0.8911 ریال10:28:22
0.8907 ریال10:21:22
0.8903 ریال10:14:20
0.8902 ریال10:07:21
0.89 ریال10:00:41
0.89 ریال10:00:39
0.8901 ریال9:56:22
0.8906 ریال9:49:19
0.8903 ریال9:42:21
0.8909 ریال9:35:22
0.8909 ریال9:35:22
0.8908 ریال9:28:20
0.8909 ریال9:21:20
0.8911 ریال9:14:19
0.8914 ریال9:07:23
0.8918 ریال8:56:41
0.8916 ریال8:49:22
0.8915 ریال8:42:21
0.8914 ریال8:35:26
0.8914 ریال8:35:25
0.8913 ریال8:21:21
0.8912 ریال8:14:20
0.891 ریال7:49:21
0.8911 ریال7:42:21
0.8907 ریال7:35:24
0.8907 ریال7:35:24
0.8911 ریال7:28:23
0.891 ریال7:21:22
0.8909 ریال7:14:20
0.8911 ریال6:56:23
0.8909 ریال6:42:25
0.8911 ریال6:28:29
0.8907 ریال6:14:21
0.8905 ریال6:07:22
0.8902 ریال6:01:00
0.8902 ریال6:00:59
0.8903 ریال5:49:20
0.8904 ریال5:42:23
0.8905 ریال5:28:22
0.8904 ریال5:21:21
0.8905 ریال5:07:22
0.8901 ریال4:49:19
0.8903 ریال4:42:22
0.8904 ریال4:35:21
0.8904 ریال4:35:20
0.8903 ریال4:28:20
0.8901 ریال4:21:19
0.89 ریال4:14:18
0.8902 ریال4:00:38
0.8902 ریال4:00:37
0.8901 ریال3:42:19
0.8902 ریال3:35:20
0.8902 ریال3:35:20
0.8903 ریال3:28:19
0.8904 ریال3:21:19
0.8903 ریال3:14:17
0.8905 ریال3:00:30
0.8905 ریال3:00:30
0.8904 ریال2:49:18
0.8905 ریال2:42:22
0.8907 ریال2:35:22
0.8907 ریال2:35:21
0.8904 ریال2:28:21
0.8903 ریال2:21:20
0.8904 ریال2:07:20
0.8903 ریال1:56:19
0.89 ریال1:49:18
0.8901 ریال1:42:22
0.8903 ریال1:35:22
0.8903 ریال1:35:21
0.8905 ریال1:21:20
0.8903 ریال1:14:19
0.8902 ریال1:07:20
0.8904 ریال1:00:34
0.8904 ریال1:00:33
0.8902 ریال0:49:17
0.8901 ریال0:42:21
0.8895 ریال0:35:22
0.8895 ریال0:35:22
0.8897 ریال0:28:20
0.8901 ریال0:21:20
0.8899 ریال0:14:19
0.8903 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی