شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرونا ایسلند / روپیه سریلانکا

  • نرخ فعلی:1.4141
  • بالاترین قیمت روز:1.416
  • پایین ترین قیمت روز:1.3957
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.71%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.405
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۵:۴۲
  • نرخ روز گذشته:1.4043
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0098

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / روپیه سریلانکا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / روپیه سریلانکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4141 ریال23:35:42
1.4141 ریال23:35:42
1.4144 ریال23:28:35
1.4142 ریال23:14:34
1.4154 ریال23:01:00
1.4154 ریال23:00:59
1.4146 ریال22:56:29
1.4141 ریال22:42:30
1.4129 ریال22:35:32
1.4129 ریال22:35:32
1.4134 ریال22:28:32
1.4126 ریال22:21:28
1.4125 ریال22:14:28
1.412 ریال22:07:30
1.4124 ریال21:56:29
1.4128 ریال21:49:30
1.4116 ریال21:42:30
1.4115 ریال21:35:32
1.4115 ریال21:35:31
1.4112 ریال21:28:29
1.4113 ریال21:21:28
1.4115 ریال21:14:28
1.4113 ریال21:07:33
1.4111 ریال21:00:46
1.4111 ریال21:00:45
1.4105 ریال20:56:32
1.411 ریال20:49:28
1.4103 ریال20:42:35
1.4101 ریال20:35:36
1.4101 ریال20:35:36
1.4095 ریال20:28:30
1.4098 ریال20:21:29
1.4104 ریال20:14:29
1.4098 ریال20:07:35
1.4112 ریال20:01:16
1.4112 ریال20:01:13
1.4122 ریال19:56:32
1.414 ریال19:49:29
1.4131 ریال19:42:34
1.4149 ریال19:35:34
1.4149 ریال19:35:33
1.416 ریال19:28:31
1.4132 ریال19:21:33
1.4138 ریال19:14:29
1.4108 ریال19:07:30
1.4105 ریال19:00:54
1.4105 ریال19:00:54
1.4102 ریال18:56:31
1.4075 ریال18:49:29
1.4072 ریال18:35:32
1.4072 ریال18:35:31
1.4074 ریال18:28:30
1.4068 ریال18:21:32
1.4063 ریال18:07:40
1.407 ریال18:01:31
1.407 ریال18:01:30
1.4067 ریال17:56:30
1.4043 ریال17:49:28
1.4028 ریال17:42:34
1.4029 ریال17:35:35
1.4029 ریال17:35:35
1.404 ریال17:28:30
1.4022 ریال17:21:28
1.4026 ریال17:14:31
1.4043 ریال17:00:55
1.4043 ریال17:00:55
1.4046 ریال16:56:31
1.4057 ریال16:49:26
1.4065 ریال16:42:33
1.407 ریال16:35:34
1.407 ریال16:35:33
1.4042 ریال16:28:29
1.397 ریال16:21:29
1.3965 ریال16:14:30
1.3962 ریال16:07:31
1.3959 ریال16:01:00
1.3959 ریال16:00:59
1.3965 ریال15:56:29
1.3964 ریال15:49:28
1.3965 ریال15:42:29
1.3964 ریال15:35:35
1.3964 ریال15:35:35
1.3963 ریال15:28:28
1.3964 ریال15:21:28
1.3969 ریال15:14:26
1.3967 ریال15:07:32
1.3965 ریال15:00:50
1.3965 ریال15:00:46
1.397 ریال14:56:30
1.3973 ریال14:49:28
1.3967 ریال14:42:29
1.3961 ریال14:35:32
1.3961 ریال14:35:31
1.3959 ریال14:28:28
1.3963 ریال14:14:26
1.396 ریال14:07:34
1.3964 ریال13:56:27
1.3966 ریال13:49:27
1.3968 ریال13:42:28
1.3972 ریال13:35:31
1.3972 ریال13:35:31
1.3968 ریال13:28:30
1.3959 ریال13:21:28
1.396 ریال13:14:26
1.3957 ریال13:07:29
1.3963 ریال13:00:46
1.3963 ریال13:00:46
1.3967 ریال12:56:26
1.3958 ریال12:49:25
1.3964 ریال12:42:28
1.3965 ریال12:35:30
1.3965 ریال12:35:29
1.397 ریال12:28:26
1.3972 ریال12:21:25
1.3968 ریال12:14:26
1.3966 ریال12:07:31
1.3962 ریال12:00:58
1.3962 ریال12:00:58
1.3971 ریال11:56:26
1.3967 ریال11:49:23
1.3974 ریال11:42:26
1.397 ریال11:35:28
1.397 ریال11:35:28
1.3967 ریال11:28:26
1.3968 ریال11:21:22
1.3966 ریال11:14:20
1.3975 ریال11:07:21
1.3974 ریال11:00:38
1.3974 ریال11:00:37
1.3979 ریال10:56:20
1.3989 ریال10:49:19
1.3984 ریال10:42:21
1.3982 ریال10:35:22
1.3982 ریال10:35:22
1.3984 ریال10:28:19
1.3981 ریال10:14:19
1.3986 ریال10:07:21
1.3984 ریال10:00:42
1.3984 ریال10:00:42
1.3989 ریال9:56:20
1.3983 ریال9:49:18
1.3979 ریال9:42:20
1.3975 ریال9:35:21
1.3975 ریال9:35:20
1.3979 ریال9:28:21
1.3984 ریال9:21:19
1.3985 ریال9:14:19
1.3981 ریال9:00:36
1.3981 ریال9:00:36
1.3977 ریال8:56:21
1.3976 ریال8:49:18
1.3981 ریال8:42:20
1.4003 ریال8:35:20
1.4003 ریال8:35:19
1.3979 ریال8:28:20
1.3977 ریال8:14:19
1.3999 ریال8:07:24
1.4008 ریال7:49:19
1.4007 ریال7:42:20
1.4006 ریال7:35:20
1.4006 ریال7:35:20
1.401 ریال7:21:22
1.4011 ریال7:14:19
1.4012 ریال7:07:20
1.4013 ریال7:00:32
1.4013 ریال7:00:31
1.4011 ریال6:56:20
1.4014 ریال6:42:21
1.4015 ریال6:35:22
1.4015 ریال6:35:22
1.4013 ریال6:28:21
1.4011 ریال6:14:54
1.4013 ریال6:09:23
1.4015 ریال6:00:49
1.4015 ریال6:00:48
1.4018 ریال5:58:09
1.4017 ریال5:49:19
1.4016 ریال5:42:20
1.4013 ریال5:28:19
1.4016 ریال5:14:19
1.4019 ریال5:07:19
1.4023 ریال5:00:37
1.4023 ریال5:00:37
1.4028 ریال4:42:20
1.4032 ریال4:35:19
1.4032 ریال4:35:19
1.4034 ریال4:28:18
1.4032 ریال4:14:18
1.403 ریال4:00:48
1.403 ریال4:00:45
1.4031 ریال3:56:19
1.4029 ریال3:49:18
1.4032 ریال3:42:19
1.403 ریال3:35:21
1.403 ریال3:35:20
1.4027 ریال3:28:18
1.4026 ریال3:21:17
1.4027 ریال3:00:31
1.4027 ریال3:00:31
1.4026 ریال2:56:19
1.403 ریال2:49:18
1.4033 ریال2:42:22
1.4035 ریال2:35:23
1.4035 ریال2:35:22
1.4037 ریال2:28:18
1.4035 ریال2:14:19
1.4032 ریال2:00:42
1.4032 ریال2:00:42
1.4031 ریال1:42:19
1.403 ریال1:35:19
1.403 ریال1:35:19
1.4032 ریال1:28:19
1.4031 ریال1:21:20
1.4032 ریال1:14:18
1.4035 ریال1:07:18
1.4032 ریال1:00:30
1.4032 ریال1:00:28
1.4036 ریال0:56:19
1.4034 ریال0:49:18
1.4037 ریال0:42:20
1.404 ریال0:35:21
1.404 ریال0:35:21
1.4049 ریال0:28:19
1.4042 ریال0:21:22
1.4045 ریال0:14:18
1.405 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی