شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرونا ایسلند / دلار جامائیکا

  • نرخ فعلی:1.0914
  • بالاترین قیمت روز:1.1006
  • پایین ترین قیمت روز:1.0809
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.48%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.089
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۲۵
  • نرخ روز گذشته:1.0894
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / دلار جامائیکا در روز جاری

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / دلار جامائیکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0914 ریال20:42:25
1.0912 ریال20:35:25
1.0912 ریال20:35:25
1.0918 ریال20:28:23
1.0924 ریال20:21:23
1.0922 ریال20:14:22
1.0926 ریال20:07:26
1.0936 ریال20:00:51
1.0936 ریال20:00:50
1.0929 ریال19:56:23
1.0931 ریال19:49:22
1.0935 ریال19:42:26
1.0929 ریال19:35:25
1.0929 ریال19:35:25
1.0928 ریال19:28:24
1.0918 ریال19:21:22
1.0913 ریال19:14:22
1.0911 ریال19:07:25
1.0914 ریال19:00:42
1.0914 ریال19:00:42
1.0915 ریال18:56:23
1.0923 ریال18:49:22
1.0925 ریال18:42:24
1.0934 ریال18:28:23
1.0944 ریال18:14:21
1.0954 ریال18:07:26
1.0949 ریال18:00:58
1.0949 ریال18:00:58
1.0939 ریال17:49:21
1.0937 ریال17:42:22
1.0939 ریال17:35:26
1.0939 ریال17:35:25
1.0935 ریال17:28:21
1.0949 ریال17:14:22
1.0967 ریال17:00:54
1.0967 ریال17:00:53
1.0962 ریال16:56:22
1.0969 ریال16:49:20
1.0974 ریال16:42:24
1.097 ریال16:35:23
1.097 ریال16:35:23
1.0963 ریال16:28:22
1.0961 ریال16:21:21
1.0959 ریال16:14:21
1.0968 ریال16:07:22
1.0966 ریال16:00:51
1.0966 ریال16:00:51
1.0965 ریال15:49:21
1.0956 ریال15:35:22
1.0956 ریال15:35:21
1.0952 ریال15:28:21
1.095 ریال15:21:22
1.0951 ریال15:14:20
1.0948 ریال14:56:22
1.0949 ریال14:49:20
1.096 ریال14:42:22
1.0963 ریال14:35:21
1.0963 ریال14:35:21
1.0961 ریال14:28:22
1.0957 ریال14:21:21
1.0954 ریال14:14:19
1.0948 ریال14:07:23
1.0955 ریال14:00:51
1.0955 ریال14:00:50
1.0958 ریال13:56:22
1.0961 ریال13:42:23
1.096 ریال13:35:21
1.096 ریال13:35:21
1.0961 ریال13:28:22
1.0974 ریال13:21:21
1.0973 ریال13:14:19
1.0974 ریال13:07:22
1.0978 ریال13:00:39
1.0978 ریال13:00:38
1.0975 ریال12:56:21
1.0974 ریال12:49:19
1.0979 ریال12:42:20
1.0974 ریال12:35:20
1.0974 ریال12:35:20
1.0979 ریال12:28:22
1.0987 ریال12:21:20
1.0988 ریال12:14:20
1.0982 ریال12:07:25
1.0989 ریال12:00:52
1.0989 ریال12:00:52
1.0991 ریال11:56:22
1.0994 ریال11:42:21
1.1 ریال11:35:22
1.1 ریال11:35:21
1.0997 ریال11:28:21
1.0998 ریال11:21:21
1.1006 ریال11:14:19
1.0999 ریال11:07:20
1.0994 ریال11:00:35
1.0994 ریال11:00:35
1.0997 ریال10:56:20
1.0996 ریال10:49:19
1.0997 ریال10:35:21
1.0997 ریال10:35:20
1.0988 ریال10:28:21
1.0971 ریال10:21:19
1.0973 ریال10:14:19
1.0974 ریال10:00:40
1.0974 ریال10:00:40
1.0977 ریال9:56:19
1.0974 ریال9:42:21
1.0976 ریال9:35:21
1.0976 ریال9:35:20
1.0977 ریال9:28:20
1.0979 ریال9:21:20
1.0977 ریال9:14:19
1.0971 ریال9:07:20
1.0969 ریال9:02:15
1.0969 ریال9:02:15
1.0966 ریال8:49:19
1.0968 ریال8:42:20
1.0966 ریال8:28:20
1.0963 ریال8:21:20
1.0962 ریال8:14:20
1.0961 ریال8:00:44
1.0961 ریال8:00:43
1.0963 ریال7:56:21
1.0961 ریال7:42:20
1.096 ریال7:35:20
1.096 ریال7:35:19
1.0959 ریال7:28:21
1.0956 ریال7:21:18
1.0955 ریال7:00:40
1.0955 ریال7:00:39
1.0956 ریال6:56:20
1.0954 ریال6:49:20
1.0956 ریال6:35:21
1.0956 ریال6:35:20
1.0958 ریال6:21:21
1.0957 ریال6:14:22
1.0961 ریال6:07:22
1.0958 ریال6:00:51
1.0958 ریال6:00:48
1.0957 ریال5:56:22
1.0961 ریال5:49:20
1.0964 ریال5:42:21
1.0961 ریال5:35:24
1.0961 ریال5:35:22
1.0966 ریال5:21:20
1.0968 ریال5:07:19
1.0969 ریال5:00:31
1.0969 ریال5:00:30
1.097 ریال4:56:19
1.0965 ریال4:49:19
1.0966 ریال4:28:19
1.0964 ریال4:21:18
1.0966 ریال4:14:18
1.097 ریال4:00:36
1.097 ریال4:00:35
1.0969 ریال3:56:19
1.0968 ریال3:49:19
1.0966 ریال3:42:20
1.0964 ریال3:28:20
1.0967 ریال3:21:17
1.0968 ریال3:14:19
1.0969 ریال3:07:19
1.0966 ریال3:00:38
1.0966 ریال3:00:38
1.0811 ریال2:56:20
1.0809 ریال2:49:18
1.081 ریال2:42:19
1.0809 ریال2:21:17
1.0811 ریال2:14:19
1.081 ریال2:07:19
1.0809 ریال2:00:54
1.0809 ریال2:00:51
1.081 ریال1:56:19
1.0809 ریال1:49:18
1.0896 ریال1:35:21
1.0896 ریال1:35:20
1.0894 ریال1:21:20
1.0886 ریال1:00:36
1.0886 ریال1:00:36
1.0885 ریال0:49:18
1.088 ریال0:42:22
1.0885 ریال0:35:21
1.0885 ریال0:35:21
1.0889 ریال0:28:19
1.0887 ریال0:14:20
1.089 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی