شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرونا ایسلند / کرون چک

  • نرخ فعلی:0.1782
  • بالاترین قیمت روز:0.1795
  • پایین ترین قیمت روز:0.1779
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1789
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.179
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / کرون چک در روز جاری

نمودار کندل استیک کرونا ایسلند / کرون چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1782 ریال21:28:23
0.1781 ریال20:35:24
0.1781 ریال20:35:24
0.1782 ریال20:28:22
0.1781 ریال20:07:25
0.1782 ریال19:56:22
0.1781 ریال19:49:21
0.178 ریال19:21:21
0.1779 ریال19:14:21
0.178 ریال18:56:22
0.1784 ریال18:42:22
0.1783 ریال18:35:25
0.1783 ریال18:35:24
0.1785 ریال18:28:22
0.1783 ریال18:14:20
0.1781 ریال18:07:25
0.1783 ریال18:00:56
0.1783 ریال18:00:55
0.1781 ریال17:49:20
0.1783 ریال17:42:21
0.1784 ریال17:35:24
0.1784 ریال17:35:24
0.1781 ریال17:28:20
0.1782 ریال17:14:21
0.1784 ریال17:07:23
0.1788 ریال17:00:51
0.1788 ریال17:00:51
0.1786 ریال16:56:21
0.1787 ریال16:49:19
0.1788 ریال16:35:22
0.1788 ریال16:35:22
0.1789 ریال16:07:21
0.179 ریال16:00:49
0.179 ریال16:00:49
0.1789 ریال15:56:21
0.1793 ریال15:49:20
0.1792 ریال15:42:22
0.1793 ریال15:35:21
0.1793 ریال15:35:20
0.1791 ریال15:28:20
0.1792 ریال15:21:21
0.1791 ریال15:14:19
0.1792 ریال15:00:39
0.1792 ریال15:00:39
0.179 ریال14:56:21
0.1792 ریال14:49:19
0.179 ریال14:42:21
0.1792 ریال14:28:21
0.1789 ریال14:21:20
0.1788 ریال14:14:18
0.1789 ریال14:00:48
0.1789 ریال14:00:48
0.1791 ریال13:56:22
0.1785 ریال13:49:18
0.1787 ریال13:42:21
0.1788 ریال13:35:20
0.1788 ریال13:35:20
0.1786 ریال13:28:21
0.1787 ریال13:21:20
0.1786 ریال13:00:35
0.1786 ریال13:00:35
0.1787 ریال12:56:20
0.1783 ریال12:49:19
0.1782 ریال12:42:19
0.1786 ریال12:21:19
0.1787 ریال12:14:19
0.1786 ریال12:07:24
0.1787 ریال12:00:48
0.1787 ریال12:00:48
0.1786 ریال11:56:20
0.1787 ریال11:42:20
0.1789 ریال11:28:20
0.1788 ریال11:21:20
0.1787 ریال11:07:20
0.1786 ریال10:49:18
0.1789 ریال10:42:22
0.179 ریال10:35:20
0.179 ریال10:35:19
0.1789 ریال10:28:20
0.1788 ریال10:21:18
0.179 ریال10:00:39
0.179 ریال10:00:39
0.1791 ریال9:49:18
0.179 ریال9:42:20
0.1789 ریال9:35:20
0.1789 ریال9:35:19
0.1788 ریال9:28:19
0.1791 ریال9:14:19
0.1792 ریال9:07:20
0.1793 ریال9:02:14
0.1793 ریال9:02:14
0.1792 ریال8:49:19
0.1791 ریال8:42:20
0.1792 ریال8:28:19
0.1791 ریال8:21:19
0.1793 ریال8:07:21
0.1791 ریال8:00:42
0.1791 ریال8:00:41
0.1792 ریال7:42:19
0.179 ریال7:35:19
0.179 ریال7:35:19
0.1792 ریال7:28:20
0.1791 ریال7:21:18
0.1793 ریال7:00:39
0.1793 ریال7:00:38
0.1792 ریال6:35:20
0.1792 ریال6:35:20
0.1794 ریال6:28:21
0.1792 ریال6:21:20
0.1793 ریال6:00:48
0.1793 ریال6:00:46
0.1791 ریال5:56:21
0.1792 ریال5:42:21
0.1791 ریال5:35:23
0.1791 ریال5:35:21
0.1792 ریال5:28:19
0.1793 ریال5:14:18
0.1792 ریال5:07:19
0.1793 ریال5:00:29
0.1793 ریال5:00:29
0.1795 ریال4:56:19
0.1793 ریال4:21:18
0.1794 ریال4:00:35
0.1794 ریال4:00:33
0.1791 ریال3:56:19
0.1794 ریال3:49:18
0.1793 ریال3:21:17
0.1794 ریال3:14:19
0.1792 ریال3:07:18
0.1793 ریال2:56:19
0.1794 ریال2:49:18
0.1791 ریال2:28:20
0.1794 ریال2:07:19
0.1793 ریال1:35:20
0.1793 ریال1:35:19
0.1792 ریال1:14:20
0.1791 ریال0:49:17
0.179 ریال0:42:21
0.1791 ریال0:35:20
0.1791 ریال0:35:20
0.179 ریال0:14:19
0.1789 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی