شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/CZK Ask

  • نرخ فعلی:0.1828
  • بالاترین قیمت روز:0.1839
  • پایین ترین قیمت روز:0.1828
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1838
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.1837
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک ISK/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ISK/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1828 ریال19:56:33
0.1829 ریال19:42:33
0.1828 ریال18:56:32
0.1831 ریال17:21:34
0.183 ریال16:56:31
0.1833 ریال15:56:32
0.1832 ریال15:21:31
0.1833 ریال14:56:27
0.1835 ریال14:21:33
0.1836 ریال13:56:33
0.1838 ریال13:21:36
0.1837 ریال12:56:30
0.1838 ریال12:21:34
0.1839 ریال11:56:28
0.1837 ریال6:21:33
0.1838 ریال5:56:27
0.1837 ریال4:56:26
0.1839 ریال4:42:25
0.1837 ریال3:42:23
0.1838 ریال3:21:25
0.1837 ریال2:56:22
0.1838 ریال1:42:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات