شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares STOXX Europe 50 UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 119.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,691 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 181.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,781 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 271.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.81%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی