شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI USA Equal Weighted

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 60 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.67%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی