شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI South Africa UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 184.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 565.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 664.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.78%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی