شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI India

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.93%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی