شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 297 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,081 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,086 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.07%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی