شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI Canada UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.67%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی