شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares Morningstar Mid-Cap Growth

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.99%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی