شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.34%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی