شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares Global Industrials

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.82%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی