شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares Global Corp Bnd EUR Hdg

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.41%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی