شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 241 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.47%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی