شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares Core MSCI World UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,978 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.42%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی