شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares Core FTSE 100 UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 540 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 112.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 144.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.3%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی