iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه فردایی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55,290,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,660,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 52,720,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,229,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,636,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,313,684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,694,247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,255,753 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.37%