iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه فردایی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51,417,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,862,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,405,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,874,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,447,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,832,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,971,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,308,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.17%