شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه فردایی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 72,602,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,548,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 68,887,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,262,174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 64,874,032 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,275,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 55,840,360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18,309,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.79%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی