شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IPSA Select

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 66.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 124.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 484.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.28%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی